Aktuality

Milí priaznivci umenia a umeleckého školstva. Je to až neuveriteľné, ale umelecké vzdelávanie deťom vo Voderadoch zabezpečujeme už desiaty rok. Naše malé jubileum si stále viac pripomíname na verejných podujatiach umeleckej školy, ale radi by sme ho dali do pozornosti aj širšej verejnosti.

čas letí ako voda a čoskoro tu máme záver školského roka. Nakoľko nás čaká sťahovanie do nových priestorov, rozhodli sme sa tradičné školské podujatia usporiadať v skorších dátumoch ako po iné roky. Verím, že nám zachováte priazeň a na podujatiach umeleckej školy sa všetci stretneme.

Riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Voderadoch, Voderady 160, 919 42 VODERADY v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z. vyhlasuje prijímacie skúšky do literárno-dramatického, hudobného, výtvarného a tanečného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2018/2019.

Vážení rodičia, deti z literárno-dramatického odboru pred časom postúpili na celoslovenskú súťaž ZLATÁ PRIADKA V ŠALI. Pre našu školu je postup medz divadelnú elitu veľký úspech, nakoľko náš súbor je v porovnaní s konkurenciou doslova miniatúrny. Verím preto, že nám budete na celoslovenskom kole držať palce, prípade ak budete mať záujem môžete do...

Vážení rodičia, k dnešnému dňu evidujeme množstvo nezaplatených poplatkov za štúdium v ZUŠ. Našej škole chýbajúce peniaze komplikujú fungovanie. Materiál do výtvarnej, ladenie nástrojov, kulisy či kostýmy do LDO, všetko stojí peniaze a všetko slúži práve vašim deťom...

Vážení rodičia, aj v školskom roku 2017/2018 je možné uhradiť školné za štúdium v umeleckej škole aj prostredníctvom internetbankingu. Pre správne zadanie platby školného si prosím pozorne prečítajte všetky informácie uvedené nižšie...

Vážení rodičia, v najbližších dňoch Vám deti domov prinesú prihlášku na štúdium v zuš na školský rok 2018/2019. Nakoľko od budúceho školského roka bude umelecká škola sídliť v nových priestoroch, rád by som Vás v predstihu upozornil na niektoré zmeny vo fungovaní a organizovaní vyučovania.

Riaditeľ ZUŠ vo Voderadoch oznamuje, že z dôvodu havárie na obecnom vodovode, udeľuje žiakom školy dňa 6. februára 2018, riaditeľské voľno. Za pochopenie ďakujeme.

Vážení rodičia, milí naši herci. Aj v novom kalendárnom roku pokračujeme vo vyučovaní v literárno-dramatickom odbore. Vyučovanie v mesiaci január bude v nasledujúce dni:

Pod stromčekom darčeky čo srdce pohladia, rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia. Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok, prekrásne Vianoce a šťastný Nový rok.

Predvianočný čas je obdobie, kedy v rečiach ľudí prevládajú slová ako pokoj, spolupatričnosť, sviatky narodenia Krista, no žiaľ realita týchto dní býva úplne iná. V čase pred vianočnými sviatkami sa oveľa viac naháňame, nakupujeme, dobiehame povinnosti v práci a chtiac či nechtiac toto obdobie vnímame ako veľmi hektické a stresujúce. Základná...

Každý, kto sa v stredu 12.decembra 2017 vybral do kultúrneho domu na koncert žiakov umeleckej školy, určite neobanoval. V tento deň sa totiž uskutočnil už deviaty vianočný koncert, na ktorom vystúpili talentované deti z Voderád. Po prvýkrát sa podobný koncert uskutočnil 19. decembra 2009, a my, ktorí si to pamätáme, vieme, že s tohtoročným sa to...

Tradičnou súčasťou predvianočného obdobia v našej obci býva už niekoľko rokov divadelné predstavenie žiakov z literárno-dramatického odboru. Ani v tomto roku tomu nebolo inak. V utorok 12.decembra sa v kultúrnom dome odprezentovali deti dvomi vystúpeniami.

Deti zo ZUŠ vo Voderadoch sa tento rok prezentovali na vianočnom večierku firmy Lear. Spolupráca s nadnárodnou firmou, sídliacou v priemyselnom parku vo Voderadoch, tento rok nabrala zaujímavé kontúry. Naše talentované deti vďaka vystúpeniu pred cudzím publikom získali novú profesnú skúsenosť, ale čo je pre školu rovnako prínosné, škola získala...

Vo štvrtok 7. decembra 2018 zažili žiaci našej umeleckej školy neobyčajný večer. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave usporiadala podujatie s názvom Príbehy decembrových ohňov. Tradičná podvečerná udalosť pre fajnšmekrov literatúry predstavuje soirée plné kvalitného literárneho umenia podfarbeného skvelou hudbou v podobe profesionálnych hudobníkov....

Vážení rodičia, ale aj všetci ľudia dobrej vôle z blízka i z ďaleka, srdečne Vás pozývame na

V súlade s ods. 5 § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vzdelávanie v ZUŠ sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole (ZUŠ) zriadenej obcou Voderady je mesačný príspevok určený nasledovne:

Vážení rodičia, od pondelka 11.9.2017 prebieha v umeleckej škole štandardné vyučovanie. Rozvrh výtvarného odboru si môžete pozrieť v prílohe. Žiaci prihlásení na rozšírené vyučovanie - PRÁCA S HLINOU si vyučovacie hodiny dohodnú individuálne priamo s pánom učiteľom Mgr. art. Michalom Kušíkom.

Vážení rodičia, milé deti, radi by sme Vás upozornili na rozvrh hodín v literárno-dramatickom odbore na mesiac september. Keďže sa nám prihlásilo veľa nových detí, budeme ich musieť rozdeliť do viacerých skupín. O rozdelení detí Vás bude informovať pani učiteľka Mgr. art. Barborka Bazsová.

Vážení rodičia, v školskom roku 2017/2018 je možné uhradiť školné za štúdium v umeleckej škole aj prostredníctvom internetbankingu. Pre správne zadanie platby školného si prosím pozorne prečítajte všetky informácie uvedené nižšie...

Milí rodičia a žiaci, zadeľovanie rozvrhu žiakov navštevujúcich výtvarný odbor bude prebiehať v prvý septembrový týždeň od pondelka 4.septembra do štvrtka 7.septembra v čase od 11:00 do 15:00 hod. Žiaci, ktorí v júni neodovzdali záväznú prihlášku je nutné aby tak spravili najneskôr do konca prvého septembrového týždňa. Prihlášku je možné odovzdať...

Už len niekoľko dní prosím nezabudni, čas sa kráti... Aby literárno-dramatický odbor mohlo v tomto školskom roku kvalitne fungovať, príď ho aj TY 6.septembra o 13:30 podporiť... V umeleckej škole ťa bude čakať skvelá pani učiteľka Barbora Bazsová spolu so svojimi malými hercami, ktorí ti ukážu a predstavia krásu dramatického odboru. Každé dieťa je...

letné prázdniny sa nezadržateľne chýlia ku svojmu koncu a nás čaká nový školský rok. Vyučovanie v umeleckej škole sa v školskom roku 2017/2018 začne v pondelok 4.septembra. V tento deň sa rodičia ako aj žiaci môžu u svojich triednych učiteľov v čase od 12.30 do 14.30 oboznámiť s organizáciou nového školského roka. Žiaci, ktorí navštevujú hudobný...