Aktuality

Vážení rodičia, opäť zverejňujeme informáciu, akým spôsobom si môžete požiadať o vrátenie preplatku za školné zo školského roka 2019/2020. Keďže sme museli v ostatnom školskom roku z dôvodu pandémie zavrieť školu, každému žiakovi/rodičovi ktorí o to požiada, vrátime alikvotnú časť zo zaplateného školného. Prosím, ak máte o vrátenie školného záujem,...

Milí rodičia, radi by sme Vás upozornili, že poplatok (školné) za I. polrok štúdia v ZUŠ vo Voderadoch je potrebné čo najskôr uhradiť na bankový účet číslo:

Vážení rodičia, milí žiaci. Zverejňujeme aktualizovaný rozvrh hodín žiakov, ktorí navštevujú výtvarný odbor u pani učiteľky Janky Veselskej. V prípade, že Vám rozvrh nevyhovuje (koliduje s inými odbormi), kontaktujte prosím priamo pani učiteľku na telefónnom čísle 0908 570 806.

Vážení rodičia, do výtvarného odboru v ZUŠ vo Voderadoch v školskom roku 2020/2021 pribudlo množstvo nových detí. Chceli by sme preto rodičov novoprijatých detí poprosiť aby svojim deťom zakúpili pomôcky, ktoré odporučila pani učiteľka výtvarného odboru Janka Veselská.

Vážení rodičia, pred vstupom žiaka do budovy ZUŠ je každý žiak povinný odovzdať dve vyplnené a podpísané tlačivá - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom školského roka 2020/2021. Tlačivá sú k dispozícii v odkazoch.

Tvárové rúško nás účinne chráni, ak zakrýva ústa aj nosové dierky a je suché. Deti je preto potrebné do školy vybaviť okrem rúška, ktoré má na tvári, aspoň jedným ďalším čistým rúškom v mikroténovom vrecúšku. Rúška môžu byť jednorazové, alebo plátenné (ideálne z bavlny alebo husto tkanej látky). Plátenné rúško má byť vyprané, prípadne vyvarené a z...

Riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Voderadoch oznamuje, že prijímacie pohovory pre nových žiakov do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v priestoroch Základnej umeleckej školy vo Voderadoch v pracovné dni od 25. augusta 2020 do 10. septembra 2020 v čase od 13:00 do 17:00 hodiny. (Pohovory...

školský rok sa v základnej umeleckej škole začína 2. septembra 2020 (streda), vyučovanie podľa rozvrhu sa začína od 3. septembra 2020 (štvrtok). Obmedzenia oproti riadnemu chodu školy budú nasledovné:

Hra na gitare

24.08.2020

ZUŠ vo Voderadoch vám oznamuje, že v školskom v roku 2020/2021 otvárame priestor žiakom, ktorí majú záujem sa realizovať v hudobnom odbore v predmete: Hra na gitare.

Tento vnútorný predpis školy rieši prevádzkové podmienky základnej umeleckej školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 za podmienok, že žiadny zo žiakov ani zamestnancov školy nevykazuje známky ochorenia na COVID 19.

pred takmer dvoma mesiacmi sa v našej Základnej umeleckej škole uskutočnil jarný online koncert, na ktorom sa predviedli naši šikovní súčasní žiaci i bývalí žiaci študujúci na konzervatóriu a hudobnú čerešničku na záver pridal aj náš pán riaditeľ Michal Matejčík. Zo zaslaných videí vznikol vydarený koncert a máme tak peknú pamiatku na vaše...

Ahoj milí kamaráti a všetci malí ľudkovia, čo radi tvoria a majú nadbytok energie, či si radi vymýšľajú príbehy a fantazírujú. Spozornite, tento oznam patrí vám. Vyzerá to tak, že od septembra i naša základná umelecká škola otvorí svoju bránu a vpustí svojich "starých" i nových žiakov do svojich krásnych tried. Preto vyzývame každého kto má záujem...

Ahojte dramaťáci, dnes nie je úplne ideálne počasie. Čo tak si dať rodinnú hľadačku v skriniach, kútoch, kredencoch, stolíkoch, na chodbách či v kúpeľniach? Úloha je jednoduchá - vyhráva ten člen rodiny, ktorý bežnej veci vymyslí čo najviac spôsobov využitia sťaby rekvizita v divadle. 🎭 Kto vyhral u Vás? 😉 📢

Riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Voderadoch Mgr. art. Michal Matejčík

aj tento krát sa do výtvarného projektu SANITKA zapojilo veľa šikovných detí a veľmi sa z toho tešíme.

hoci to nie je vôbec jednoduché, aj pri samoštúdiu hudby môžeme rozvíjať svoju tvorivosť a hudobné nadanie. Dôležité je nenechať sa odradiť výzvami a prekážkami, s ktorými sa na tejto ceste stretneme a nevzdať to. Aby sa vám po tejto ceste kráčalo o čosi ľahšie, aj v tomto príspevku vám ponúkam svoju pomoc a inšpiráciu.

Milí žiaci, tento týždeň vám posielam aktivity na zahriatie mozgových buniek. Dúfam, že sa vám podarí rozlusknúť tieto logické úlohy a hádanky. V herectve sa často vyžaduje vlastný názor a pohľad na danú situáciu alebo postavu. Pohotový a rozumný úsudok, to všetko si viete vyskúšať na našich nových úlohách. Prajem vám veľa zábavy.

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.4.2020 sa prihlášky na štúdium v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore podávajú od 1.mája do 30.júna 2020 a...

MiIí naši malí hudobní teoretici. Na minulej hodine sme počúvali skladbičku, ktorú všetci veľmi dobre poznáme. Bola to skladbička Pre Elišku od velikána viedenského hudobného klasicizmu, Ludwiga van Beethovena. Dnes si vypočujeme podľa zásady - od známeho k neznámemu - , úryvok z Deviatej symfónie Ludwiga van Beethovena - Ódu na radosť.Zahrajú a...

Tento týždeň k nám prišli traja zmrznutí, Pankrác, Servác a Bonifác priniesli nám zmrzlinu kakaovú, malinovú a orieškovú, trochu zašušťali lístím na stromoch a donútili nás vytiahnuť jesennú bundu zo skrine. Zmena počasia nás mnohých prinútila zostať v teple domova, ale ani sa nenazdáme a naši milí zmrznutí, ako prišli, tak aj odídu. A my sa znova...

v tomto príspevku som si pre vás pripravila bonboniéru plnú lahodných hudobných cukroviniek. V prvom videu si vypočujete milú skladbičku pre začínajúcich klaviristov od súčasného českého skladateľa Emila Hradeckého.