Aktuality

V aktuálnom šklskom roku sa končí funkčné obdobie Rady školy pri ZUŠ vo Voderadoch.

V základnej umeleckej škole je tradične najpopulárnejší výtvarný odbor. Každoročne sa nám hlási viac a viac detí, čo nás nesmierne teší. Výtvarná tvorba nemá hranice. Obrovský diapazón techník, materiálov a možností stvárnenia je doslova nevyčerpateľný. Aj preto v našej škole aktuálne pôsobia až traja pedagógovia Michal Kušík, Lívia Pastorková a...

Ak by sa ma dnes niekto spýtal, ako by sa dala charakterizovať súčasná tvorba v literárno-dramatickom a tanečnom odbore, odpovedala by som stručne: "Energia a radosť!" Deti, ktoré navštevujú "dramaťák" a "tančiareň", nezaháľajú a púšťajú sa do nových projektov s nesmiernou energiou a radosťou. Veľmi usilovne chystáme nové projekty. Starší žiaci z...

Vo štvrtok 24. novembra 2022 v podvečerných hodinách sa v koncertnej sále ZUŠ vo Voderadoch uskutočnil nádherný koncert detí navštevujúcich hudobný odbor. Na koncerte si poslucháči mali možnosť vypočuť rôznorodé hudobné štýly interpretované na rôznych hudobných nástrojoch. Tradične sa nám predstavili talentovaní klaviristi, gitaristi, flautisti ako...

Základná umelecká škola vo Voderadoch je umeleckou inštitúciou. Popri svojej hlavnej vzdelávacej činnosti pravidelne organizuje koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, predvianočné trhy, výchovné koncerty a mnoho ďalších podujatí. Veľké množstvo našich aktivít je organizovaná v spolupráci s rôznymi inštitúciami, organizáciami a spolkami....

Milí rodičia a žiaci výtvarného odboru. V pondelok 5. septembra sa po dvojmesačnej pauze vrátime aj do výtvarného ateliéru ZUŠ vo Voderadoch, kde opäť začnú vznikať nádherné umelecké diela.

zverejňujeme rozvrh hodín tanečného a literárno-dramatického odboru. V zozname nie sú uvedené deti predškolského veku. Rozvrh tanečnej prípravy pre deti z materskej školy zverejníme v priebehu niekoľkých dní.

V dávnych dobách bolo súčasťou dobrej výchovy poznanie umenia. Deti šľachticov navštevovali hodiny klavíra, maľovania, spevu či herectva. Neodmysliteľnou súčasťou všeobecného vzdelávania detí by malo byť aj v dnešnej dobe poznanie umenia. Aj deti, ktoré nenavštevujú umeleckú školu by mali mať aspoň minimálne znalosti o umení. Umelecká škola preto...

Vážení rodičia, do výtvarného odboru v našej umeleckej škole pribudlo množstvo nových žiakov. Chceli by sme preto rodičov novoprijatých detí poprosiť, aby svojim deťom zakúpili pomôcky, ktoré určili pedagógovia výtvarného odboru. Zoznam je identický pre žiakov navštevujúcich výtvarný odbor vo Voderadoch, Majcichove a Križovanoch nad Dudváhom.

školné za štúdium v základnej umeleckej škole je potrebné uhrádzať najneskôr do 15. septembra 2022 na bankový účet číslo:

Vážení rodičia, aj v aktuálnom školskom roku naša umelecká škola používa systém/ aplikáciu EduPage. Prostredníctvom tejto platformy budeme s vami komunikovať najdôležitejšie oznamy.

Milí rodičia, máme za sebou v poradí štvrtý ročník denného umeleckého tábora. Verím, že sa všetkým zúčastneným deťom na našom tábore páčilo. Program sme tak ako každý rok nachystali najlepšie, ako sme vedeli, snažili sme sa deťom spraviť pestrý týždeň plný aktivít. Tento rok sme program obohatili o dva výjazdy do Trnavy a Sládkovičova. Na záver sme...

Riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Voderadoch oznamuje, že prijímacie pohovory pre nových žiakov do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia v priestoroch Základnej umeleckej školy vo Voderadoch v pracovné dni od 30. mája 2022 do 3. júna 2022 v čase od 13:00 do 17:00 hodiny.

ZUŠ vo Voderadoch bude aj tento rok realizovať denný umelecký tábor. Tábor sa uskutoční v dňoch od 11. do 15. júla (vrátane) v čase od 7:30 do 16:00 hodiny.

Vážení rodičia, ak vaše dieťa bude v školskom roku 2022/2023 pokračovať v štúdiu v základnej umeleckej škole, je potrebné najneskôr do 6. mája 2022 odovzdať vyplnenú prihlášku spolu s čestným vyhlásením. Ak vaše dieťa navštevuje viac umeleckých odborov je potrebné vyplniť oba dokumenty za každý odbor zvlášť.Prihlášku spolu s čestným vyhlásením...

poplatok za druhý polrok štúdia v základnej umeleckej škole je potrebné uhradiť najneskôr do 31. januára 2022 na bankový účet číslo:

Vážení rodičia, od pondelka 10. januára 2022 bude vyučovanie v základnej umeleckej škole realizované vo všetkých umeleckých odboroch prezenčnou formou. Žiaci, respektíve zákonní zástupcovia, musia pri nástupe odovzdať tlačivo o bezpríznakovosti. Tlačivo stačí odoslať prostredníctvom aplikácie EduPage.Michal Matejčík

Vážení rodičia, milí naši žiaci. Určite sa už neviete dočkať akým spôsobom budete môcť získať nádherné pohľadnice a keramiku, ktorú v umeleckej škole vytvorili vaše deti. Pred časom sme avizovali, že sa predaj umeleckých predmetov na podporu umeleckého vzdelávania presunie do online priestoru. Nakoľko sa situácia stále mení, a od pondelka sme...

Nov 28

OZNAM

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ bude vyučovanie v základnej umeleckej škole od pondelka 29.11.2021 prebiehať vo všetkých umeleckých odboroch len dištančnou formou. Učitelia ZUŠ Vás budú v priebehu zajtrajšieho dňa kontaktovať, aby si s Vami dohodli nový rozvrh hodín.

Vážení rodičia, pani učiteľka Františka Bašovská musí do výsledku PCR testu zostať v preventívnej karanténe. Najbližšie dva dni bude preto vyučovať dištančnou formou. So žiakmi sa bude spájať prostredníctvom online pripojenia. V prípade, že pani učiteľka bude mať negatívny test, od štvrtka bude prebiehať vyučovanie podľa štandardného rozvrhu hodín....

Vážení rodičia, pred nástupom do umeleckej školy je nutné poslať cez EduPage Potvrdenie o bezpríznakovosti, nie staršie ako 24 hodín! Prosíme Vás o pravidelné sledovanie oznamov, ktoré posielame cez EduPage.Ďakujeme za porozumenie

Vážení rodičia, podľa Covid automatu bude od pondelka 20. septembra 2021 náš okres v oranžovej fáze. Upozorňujeme preto rodičov, že je nutné, aby cez víkend, najneskôr však v pondelok 20.septembra, poslali do školy POTVRDENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI (cez edupage).

Vážení rodičia, rád by som Vám pripomenul, že poplatok za štúdium v ZUŠ vo Voderadoch a jej elokovaných pracoviskách v Majcichove a Križovanoch nad Dudváhom je potrebné uhradiť najneskôr do 15.septembra 2021. V prípade, že žiak nebude mať uhradený poplatok za štúdium, nemusí mu byť umožnené štúdium až do chvíle, kým nebude poplatok v plnej výške...

školné za štúdium v základnej umeleckej škole je potrebné uhrádzať najneskôr do 15. septembra 2021 na bankový účet číslo: