Aktuality

Vážení rodičia, podľa Covid automatu bude od pondelka 20. septembra 2021 náš okres v oranžovej fáze. Upozorňujeme preto rodičov, že je nutné, aby cez víkend, najneskôr však v pondelok 20.septembra, poslali do školy POTVRDENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI (cez edupage).

Vážení rodičia, rád by som Vám pripomenul, že poplatok za štúdium v ZUŠ vo Voderadoch a jej elokovaných pracoviskách v Majcichove a Križovanoch nad Dudváhom je potrebné uhradiť najneskôr do 15.septembra 2021. V prípade, že žiak nebude mať uhradený poplatok za štúdium, nemusí mu byť umožnené štúdium až do chvíle, kým nebude poplatok v plnej výške...

školné za štúdium v základnej umeleckej škole je potrebné uhrádzať najneskôr do 15. septembra 2021 na bankový účet číslo:

žiaci navštevujúci výtvarný odbor v Majcichove budú mať úvodnú vyučovaciu hodinu v pondelok 6.septembra o 14. hodine. Stretneme sa na spodnej chodbe v ZŠ Jána Palárika v Majcichove. Ak vaše dieťa chodí do školského klubu detí, prosíme aby ste zariadili jeho uvoľnenie v stanovenom čase.

ZUŠ vo Voderadoch ožila na konci leta tajomným príbehom. Skupina talentovaných detí sa nečakane ocitla v krajine TÚBIRTA, kde sa nehýbe čas, kde je možné vidieť veci výnimočné a kde má každý priestor objaviť svoje neobyčajné schopnosti. Pokojnú atmosféru však narušila správa, že do krajiny prenikli bytosti bez talentu-NEZNÁMI. Nesnažili sa nájsť v...

Vážení rodičia, aj v aktuálnom školskom roku naša umelecká škola používa systém/ aplikáciu EduPage. Prostredníctvom tejto platformy budeme s vami komunikovať najdôležitejšie oznamy.

Vážení rodičia, do výtvarného odboru v našej umeleckej škole pribudlo množstvo nových žiakov. Chceli by sme preto rodičov novoprijatých detí poprosiť, aby svojim deťom zakúpili pomôcky, ktoré určili pedagógovia výtvarného odboru. Zoznam je identický pre žiakov navštevujúcich výtvarný odbor vo Voderadoch, Majcichove a Križovanoch nad Dudváhom.

končia sa letné prázdniny, a možno premýšľate, ako by vaše dieťa počas školského roka mohlo zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Ponúkame Vám výnimočnú možnosť prihlásiť dieťa na štúdium v ZUŠ. Vo výtvarnom odbore máme niekoľko voľných miest, a teda ak by ste o toto vzdelávanie mali záujem, kontaktujte nás čo najskôr.

školský rok sa v základnej umeleckej škole začína 2. septembra 2021 (štvrtok), vyučovanie podľa rozvrhu sa začína od 6. septembra 2021 (pondelok). Obmedzenia oproti riadnemu chodu školy budú nasledovné:

podmienkou vstupu žiaka do priestorov umeleckej školy, ako aj jej elokovaných pracovísk, je aj naďalej potvrdenie o bezinfekčnosti žiaka. Prosíme Vás preto, aby žiaci pri príchode do školy odovzdali triednym učiteľom vytlačené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, alebo si ho vyplnili pred príchodom cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia....

ZUŠ vo Voderadoch bude aj tento rok cez letné prázdniny realizovať denný umelecký tábor. Tábor sa uskutoční v dňoch od 23. - 27. augusta (vrátane) v čase od 7:30 do 16:00 hodiny. V prípade záujmu je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a uhradiť poplatok 70€. Počet detí, ktoré do denného tábora môžeme prijať, je limitovaný (30 detí).

Milí rodičia, radi by sme Vás upozornili, že poplatok (školné) za I. polrok štúdia v ZUŠ vo Voderadoch je potrebné čo najskôr uhradiť na bankový účet číslo:

zverejňujeme rozvrh hodín žiakov, ktorí navštevujú výtvarný odbor u pani učiteľky Mgr. Lívie Pastorkovej. Rozvrh je identický s rozvrhom, ktorý bol platný v septembri. V prípade, že Vám rozvrh nevyhovuje (koliduje s inými odbormi), kontaktujte prosím priamo pani učiteľku prostredníctvom EduPage, alebo telefonicky na čísle 0907 042 113 .

oznamujeme Vám, že v školskom roku 2021/2022 budeme mať priestor pre žiakov, ktorí majú záujem rozvíjať svoj talent v hudobnom odbore v predmete hra na gitare.

Vážení rodičia, v týchto dňoch zbierame prihlášky na štúdium v ZUŠ od žiakov, ktorí našu školu už navštevujú a v štúdiu budú pokračovať. Prihlášky sme žiakom predvyplnili, a preto postačí, ak údaje na dokumentoch skontrolujete a podpíšete. V prípade, že bude na prihláške alebo čestnom vyhlásení chyba, stačí ju prepísať perom. V prípade, že sa v...

Riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Voderadoch oznamuje, že prijímacie pohovory pre nových žiakov do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia v priestoroch Základnej umeleckej školy vo Voderadoch v pracovné dni od 31. mája 2021 do 4. júna 2021 v čase od 13:00 do 17:00 hodiny.

Vážení rodičia, od zajtra (pondelok - 17.5.2021) sa začína v ZUŠ vo Voderadoch vyučovanie výtvarného odboru prezenčnou formou. Rozvrh hodín zostáva rovnaký ako v septembri.

Už ste uvažovali nad tým správnym odborom na Základnej umeleckej škole? Že nie? Tak tu je ten správny čas zapísať svoje dieťa na literárno-dramaticky odbor. Našou prioritou vo výučbe je vychovávať deti v oblasti divadelného umenia s rešpektom na ich osobnosť a názor. Radi rozvíjame ich nápady a fantáziu. Počas našich stretnutí kladieme dôraz na...

Vážení rodičia, ak chcete, aby vaše dieťa získalo umelecké vzdelanie v hudobnom odbore, máte práve v tomto období možnosť prihlásiť ho do ZUŠ vo Voderadoch. Umelecké vzdelávanie má nesmierny význam pre rozvoj osobnosti, a preto je našim cieľom, aby sa hudba, umenie a tvorivosť stali zmyslom života každého žiaka školy.

začiatkom mesiaca jún bude ZUŠ vo Voderadoch organizovať prijímacie pohovory aj do výtvarného odboru. Možno premýšľate, ako by vaše dieťa počas nasledujúceho školského roka mohlo zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Ponúkame Vám preto výnimočnú možnosť prihlásiť svoje dieťa na štúdium v umeleckej škole. Vo výtvarnom odbore plánujeme otvoriť minimálne...

Vážení rodičia, vzdelávanie v ZUŠ vo Voderadoch bude od 17.mája 2021 prebiehať vo všetkých odboroch a predmetoch prezenčne. Test žiaka ani zákonného zástupcu sa nevyžaduje. Pred nástupom do ZUŠ prosíme odovzdať tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti (na stiahnutie v prílohe), alebo ho môžete odoslať prostredníctvom aplikácie EduPage.V priestoroch...

Vážení rodičia, s radosťou Vám môžeme oznámiť, že od septembra 2021 otvorí naša umelecká škola nové elokované pracovisko v obci Križovany nad Dudváhom. Pracovisko umeleckej školy bude sídliť v areáli základnej školy.

Vážení rodičia, od 26. apríla 2021 spúšťame prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore (okrem dychových nástrojov) a keramickom ateliéri pre žiakov 1.-9. ročníka základnej školy ako aj študentov stredných škôl.

v posledných dňoch sa viacerí pýtate na prihlasovanie žiakov do ZUŠ na budúci školský rok. Naša škola každoročne vyhlasuje prijímacie pohovory na prelome mája a júna. Postupujeme presne podľa zákona, respektíve nariadení ministerstva školstva.