Aktuality

Riaditeľ ZUŠ vo Voderadoch Mgr. art. Michal Matejčík oznamuje, že prijímacie pohovory pre nových žiakov do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2024/2025 sa uskutočnia v priestoroch Základnej umeleckej školy vo Voderadoch v dňoch 10. júna a 13. júna 2024 v čase od 14:00 do 17:30 hodiny.

Vážení rodičia, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ vo Voderadoch (školné) určuje zriaďovateľ školy, teda Obec Voderady Všeobecne záväzným nariadením, ktoré je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Jeho výška je diferencovaná podľa náročnosti vyučovania v jednotlivých odboroch.

v období od 4.3.2024 do 8.3.2024 prebiehajú aj na našej ZUŠ jarné prázdniny.

Vo štvrtok 29. februára 2024 sa v Koncertnej sále ZUŠ vo Voderadoch uskutoční klavírny koncert. Na koncerte sa predstavia žiaci pani učiteľky Mgr. art. Viery Hovancovej.

Vo štvrtok 22. februára o 17. hodine sa v umeleckej škole vo Voderadoch uskutoční akordeónový koncert. Koncert je svojim konceptom jedinečný a v takomto formáte ho organizujeme po prvý krát. Na koncerte sa okrem žiakov predstaví aj študentka Konzervatória J.L Bellu v Banskej Bystrici ako aj pedagógovia hry na akordeón ZUŠ vo Voderadoch.

Vážení rodičia, veľmi radi by sme Vás srdečne pozvali na vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 16. decembra 2023 v kultúrnej zóne vo Voderadoch od 15:00 do 18:00 hodiny. V rámci vianočného predaja budeme ponúkať nádherné výrobky, ktoré vytvorili deti navštevujúce výtvarný odbor. V stánku našej umeleckej školy určite nájdete ozdoby na vianočné...

Vážení rodičia, vo štvrtok 14. decembra o 17:00 sa v sále Kultúrneho domu v Slovenskej Novej Vsi uskutoční tradičný koncert žiakov hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ vo Voderadoch.

Vážení rodičia, v aktuálnom školskom roku (2023/2024) bude pani učiteľka Veronika Purgyová, DiS. art. vyučovať predmet hudobná náuka (teória hudby). Tento predmet je povinnou súčasťou vzdelávania pre žiakov navštevujúcich hudobný odbor (klavír, flauta, gitara, akordeón...)

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ vo Voderadoch určuje zriaďovateľ školy, teda Obec Voderady Všeobecne záväzným nariadením, ktoré je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Jeho výška je diferencovaná podľa náročnosti vyučovania v jednotlivých odboroch.

Milí rodičia a žiaci výtvarného odboru v Majcichove, zverejňujeme rozvrh hodín žiakov navštevujúcich výtvarný odbor u pána učiteľa Mgr. art. Jozefa Halenára.