Aktuality

v období od 4.3.2024 do 8.3.2024 prebiehajú aj na našej ZUŠ jarné prázdniny.

Vo štvrtok 29. februára 2024 sa v Koncertnej sále ZUŠ vo Voderadoch uskutoční klavírny koncert. Na koncerte sa predstavia žiaci pani učiteľky Mgr. art. Viery Hovancovej.

Vo štvrtok 22. februára o 17. hodine sa v umeleckej škole vo Voderadoch uskutoční akordeónový koncert. Koncert je svojim konceptom jedinečný a v takomto formáte ho organizujeme po prvý krát. Na koncerte sa okrem žiakov predstaví aj študentka Konzervatória J.L Bellu v Banskej Bystrici ako aj pedagógovia hry na akordeón ZUŠ vo Voderadoch.

Vážení rodičia, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ vo Voderadoch (školné) určuje zriaďovateľ školy, teda Obec Voderady Všeobecne záväzným nariadením, ktoré je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Jeho výška je diferencovaná podľa náročnosti vyučovania v jednotlivých odboroch.

Vážení rodičia, veľmi radi by sme Vás srdečne pozvali na vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 16. decembra 2023 v kultúrnej zóne vo Voderadoch od 15:00 do 18:00 hodiny. V rámci vianočného predaja budeme ponúkať nádherné výrobky, ktoré vytvorili deti navštevujúce výtvarný odbor. V stánku našej umeleckej školy určite nájdete ozdoby na vianočné...

Vážení rodičia, vo štvrtok 14. decembra o 17:00 sa v sále Kultúrneho domu v Slovenskej Novej Vsi uskutoční tradičný koncert žiakov hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ vo Voderadoch.

Vážení rodičia, v aktuálnom školskom roku (2023/2024) bude pani učiteľka Veronika Purgyová, DiS. art. vyučovať predmet hudobná náuka (teória hudby). Tento predmet je povinnou súčasťou vzdelávania pre žiakov navštevujúcich hudobný odbor (klavír, flauta, gitara, akordeón...)

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ vo Voderadoch určuje zriaďovateľ školy, teda Obec Voderady Všeobecne záväzným nariadením, ktoré je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Jeho výška je diferencovaná podľa náročnosti vyučovania v jednotlivých odboroch.

Milí rodičia a žiaci výtvarného odboru v Majcichove, zverejňujeme rozvrh hodín žiakov navštevujúcich výtvarný odbor u pána učiteľa Mgr. art. Jozefa Halenára.

Vážení rodičia, na elokovaných pracoviskách v Majcichove a Križovanoch nad Dudváhom nám na základe doplňujúceho zápisu pribudlo veľké množstvo detí vo výtvarnom odbore. Všetky deti máme v túto chvíľu zaevidované, a teda od pondelka môžu začať navštevovať hodiny výtvarného odboru.