Aktuality

náš denný umelecký tábor je už predo dvermi, a preto by sme Vám chceli dať do pozornosti niekoľko dôležitých informácií.

Dvanásty jún 2019 bol pre absolventov výtvarného oboru ZUŠ vo Voderadoch výnimočným dňom. Po rokoch štúdia na umeleckej škole mohli zúročiť všetky svoje vedomosti nadobudnuté vo výtvarnom odbore a prezentovať sa svojimi absolventkými prácami na verejnej vernisáži.

Záverečný koncert žiakov hudobného odboru býva tradičným ukončením umeleckého školského roka. Tento rok tomu nebolo inak. V stredu 19.júna sme mali možnosť v kultúrnom dome zhliadnuť a vypočuť si to najlepšie čo v našej škole máme. Výkony detí boli nádherné...

Vážení rodičia, milí žiaci. ZUŠ vo Voderadoch bude aj toto leto realizovať umelecký tábor. Denný tábor budeme realizovať v dňoch od 26.augusta do 29.augusta (vrátane) od 7:30 do 16:00 hodiny. Tábor je určený výlučne pre žiakov navštevujúcich našu umeleckú školu. V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlášku a uhradiť poplatok 45€. Počet detí ktoré...

V umeleckej škole sa v druhý júnový týždeň odohráva takzvaný "veľký týždeň", počas ktorého zažívame každý deň ďalší a ďalší umelecký zážitok. Po pondelňajšom skvelom divadelnom predstavení sme boli v utorok svedkami jedinečnej udalosti. Na pódiu v sále ZUŠ vo Voderadoch sa po prvýkrát odohral monotematický absolventský koncert. Monotematický bol...

Podujatia umeleckej školy vždy boli a snáď aj budú pre našich hostí niečím neobyčajným. Rodič a či nezainteresovaný divák na našich podujatiach má vždy možnosť objaviť znovu a znovu novú tvár našich verejných výstupov. Inak tomu nebolo ani v pondelok 10. júna. Deti z literárno-dramatického odboru si pre publikum prichystali opäť niečo špeciálne....

V rámci aktivít umeleckej školy sa nám v mesiaci máj podarilo vďaka spolupráci so ZŠ Voderady zorganizovať dva výchovné koncerty. Na výchovných koncertoch sme spoločne zažili skvelú atmosféru, ale čo je najdôležitejšie, deti mali možnosť zábavnou formou sa i niečo naučiť. Aktivity tohto typu plánujeme realizovať aj v budúcnosti. Najbližšie sa...

Riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Voderadoch (ďalej len ZUŠ), Voderady 160; 919 42 Voderady v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č.245/2011 Z.z.

Jarný koncert talentovaných detí v našej umeleckej škole je tradičným podujatím, ktoré organizujeme pravidelne pred Veľkou nocou. Tento rok sa koncert uskutočnil v príjemnej atmosfére novej koncertnej sály. Na koncerte sa predstavili predovšetkým mladší žiaci, ktorých v závere doplnili aj starší harcovníci. Verím, že každému sa večerné soirée...

v najbližších dňoch Vám vaše deti prinesú domov prihlášku na štúdium v základnej umeleckej škole na budúci školský rok (2019/2020). Naša umelecká škola tak robí každoročne, aby sme v predstihu vedeli, ktorí žiaci budú v nasledujúcom školskom roku v štúdiu pokračovať. Podľa toho, koľko žiakov bude v štúdiu pokračovať, budeme vedieť, koľko nových...

Jarný koncert

09.04.2019

srdečne Vás pozývame na "JARNÝ KONCERT" žiakov navštevujúcich hudobný odbor v našej umeleckej škole.

od pondelka 8.apríla do piatka 12.apríla 2019 pani učiteľka výtvarného odboru slečna Bc. Janka Kuššová nebude vyučovať. Žiaci navštevujúci výtvarný odbor (kresba, maľba, grafika) budú mať hodiny nahradené v priebehu mesiaca máj.

Základná umelecká škola vo Voderadoch zorganizovala pre žiakov navštevujúcich literárno-dramatický odbor výlet do Divadla Jána Palárika v Trnave. Naši malí herci tak mali vo štvrtok 28. apríla príležitosť nielen vidieť prácu profesionálnych hercov, ale dokonca i na pár minút sa s nimi stretnúť a odfotiť na jednom pódiu. Verím, že táto skúsenosť...

rád by som Vás informoval, že v piatok 29.marca 2019 nebude v ZUŠ vo Voderadoch prebiehať štandardné vyučovanie. Na tento deň si vedenie obce Voderady pre pedagógov školy pripravilo spoločenské posedenie pri príležitosti "Dňa učiteľov". Z tohto dôvodu musíme vyučovanie o 12:00 hodine ukončiť.

základná umelecká škola organizuje pre žiakov navštevujúcich literárno-dramatický odbor výlet do Trnavy. V rámci výletu sa zúčastníme na detskom predstavení v divadle Jána Palárika s následnou exkurziou v priestoroch divadla. Vstupenku na predstavenie spojené s prehliadkou divadla si hradia deti a náklady spojené s dopravou bude hradiť škola....

OZNAM

21.02.2019

Vážení rodičia, v piatok 22.februára 2019 bude vyučovanie v ZUŠ prebiehať podľa štandardného rozvrhu hodín. Prosíme rodičov, aby prípadnú neúčasť svojho dieťaťa na vyučovaní nahlásili učiteľovi v zuš. Kontaktné údaje na učiteľov nájdete v sekcii UČITELIA.

V stredu 6.februára 2019 sa v novej koncertnej sále ZUŠ vo Voderadoch uskutočnil "KONCERT DETSKÝCH TALENTOV". Koncerty tohto typu organizujeme pravidelne predovšetkým pre žiakov, ktorí ešte len naberajú prvé skúsenosti s vystupovaním pred publikom. Obrazne sa dá tento koncert nazvať aj talentovým inkubátorom, ktorý naše deti pripraví na veľké...

Žiaci navštevujúci ZUŠ vo Voderadoch budú mať čoskoro za sebou prvý polrok školského roka 2018/2019. Ako sa im počas uplynulých mesiacov darilo sa ukáže na výpise známok, ktoré si naši žiaci prevezmú od triednych učiteľov. Žiaci si výpis známok môžu prevziať u svojich triednych učiteľov od štvrtka 31.januára 2019.

Rade školy pri ZUŠ vo Voderadoch sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy, a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu. Postup pri tvorbe rady školy určuje zákon 596/2003 Z.z. a vyhláška 291/2004 Z.z. Predkladám Vám preto v dostatočnom predstihu postup, ako budeme pri voľbe rodičov do Rady školy pri...

pani učiteľka Janka Kuššová od pondelka 19.novembra do piatka 23.novembra pre chorobu nebude vyučovať.

Dňa 29.októbra 2018, vyhlasuje riaditeľ Mgr. art. Michal Matejčík žiakom školy riaditeľské voľno. Riaditeľské voľno sa týka všetkých žiakov ZUŠ vo Voderadoch. Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhu hodín v pondelok 5. novembra 2019.

rozvrhy hodín žiakov nemôžeme zverejňovať na našej webstránke, pretože by sme porušovali zákon o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu prosíme rodičov, respektíve žiakov, aby si svoj rozvrh prišli dohodnúť priamo s triednym učiteľom. Alebo telefonicky (kontakty na učiteľov nájdete na webstránke v časti učitelia)