Informácie pre novozapísaných žiakov

14.09.2023

Vážení rodičia, na elokovaných pracoviskách v Majcichove a Križovanoch nad Dudváhom nám na základe doplňujúceho zápisu pribudlo veľké množstvo detí vo výtvarnom odbore. Všetky deti máme v túto chvíľu zaevidované, a teda od pondelka môžu začať navštevovať hodiny výtvarného odboru.

Rodičom, ktorí do prihlášky uviedli emailovú adresu, sme zaslali prihlasovací link do systému EduPage. V prípade, že Vám prihlasovacie údaje neprišli, skúste skontrolovať spam, poprípade nás kontaktujte telefonicky na čísle 0908 477 401, alebo emailom: zusvoderady@gmail.com

Nakoľko sa jedná o doplňujúci zápis žiakov, o zaradení vášho dieťaťa do konkrétnej skupiny v rámci rozvrhu hodín Vás bude informovať pán učiteľ Jozef Halenár ( https://www.zusvoderady.sk/ucitelia/ ).

Rodičov novoprijatých detí zároveň prosíme o zabezpečenie pomôcok potrebných na vyučovanie ( https://www.zusvoderady.sk/l/pomocky-pre-ziakov-prihlasenych-do-vytvarneho-odboru3/ ) a samozrejme, o uhradenie poplatku za štúdium ( https://www.zusvoderady.sk/l/poplatok-za-studium-v-zus-vo-voderadoch/ ).