Rozvrh hodín TO a LDO (Voderady)

04.09.2023

Vážení rodičia, zverejňujeme rámcový rozvrh hodín tanečného a literárno-dramatického odboru. Rozvrh platí pre žiakov navštevujúcich umeleckú školu vo Voderadoch. Umelecké odbory bude aj v aktuálnom roku vyučovať pani učiteľka Mgr. art. Barbora Bazsová.

Konkrétne zaradenie detí do jednotlivých skupín Vám zašleme prostredníctvom systému EduPage. Prosíme preto rodičov, aby v prípade, že im EduPage ZUŠ nefunguje kontaktovali priamo riaditeľa školy Michala Matejčíka na telefónnom čísle 0908 477 401, alebo prostredníctvom emailu zusvoderady@gmail.com.

PONDELOK: LDO II. skupina (staršie deti): 15:30 - 17:45

UTOROK: Tanečný odbor (hip- hop I. skupina): 13:00 – 14:30

UTOROK: Tanečný odbor (hip-hop II. skupina): 14:30 – 16:00

STREDA: LDO I. skupina (mladšie deti): 13:30- 15:45

ŠTVRTOK: Tanečný odbor (tanečná príprava): 12:30- 13:30

ŠTVRTOK: Tanečný odbor / TO tanečná III./: 13:30- 15:00

ŠTVRTOK: Tanečný odbor / TO tanečná IV./: 15:00- 16:30