Mgr. art. Barbora Bazsová

Literárno-dramatický odbor

literárno-dramatický odbor

0915 383 084

Mgr. Martin Pekár

Hudobný odbor

hra na klavíri, hra na gitare

0904 658 868

Mgr. Lívia Pastorková

Výtvarný odbor

maľba, kresba, grafika

0907 042 113 

Jozef Sprušanský DiS. art.

Hudobný odbor

hra na gitare

0908 640 204

Boris Červeňanský DiS. art.

Hudobný odbor

hra na flaute, saxafóne, klarinete

0905 640 388

Mgr. art. Viera Hovancová

Hudobný odbor

hudobná náuka, hra na klavíri

0944 519 365