Mgr. art. Barbora Bazsová

Literárno-dramatický odbor

literárno-dramatický odbor

0915 383 084

Mgr. Martin Pekár

Hudobný odbor

hra na klavíri, hra na gitare

0904 658 868

Boris Červeňanský DiS. art

Hudobný odbor

hra na flaute, saxafóne, klarinete

0905 640 388

Csaba Kobol DiS. art.

Hudobný odbor

hra na gitare

0910 640 929

Jozef Sprušanský DiS. art.

Hudobný odbor

hra na gitare

0908 640 204