Mgr. art. Barbora Bazsová

Literárno-dramatický odbor

Tanečný odbor 

0915 383 084

Mgr. art. Jozef Halenár

Výtvarný odbor 
(Križovany nad Dudváhom, Majcichov)
maľba, kresba, grafika
0944 287 429

Mgr. art. Viera Hovancová

Hudobný odbor

hra na klavíri

0944 519 365


Mgr. Martin Pekár, DiS. art. 

Hudobný odbor

hra na klavíri, hra na gitare
0904 658 868

Mgr. Lívia Pastorková

Výtvarný odbor
maľba, kresba, grafika
0907 042 113 

Mgr. Františka Bašovská, DiS. art.

Hudobný odbor
(Križovany nad Dudváhom)
hra na klavíri 
0948 444 662 

Mgr. Veronika Huttová, DiS. art.

Hudobný odbor

hudobná náuka, spev 

0940 343 030

Bc. Andrej Sebastián Kolek

Hudobný odbor

hra na gitare

0948 127 347

Boris Červeňanský DiS. art.

Hudobný odbor

hra na flaute, saxafóne, klarinete
0905 640 388

Jozef Sprušanský DiS. art.

Hudobný odbor

hra na gitare

0908 640 204

Paula Bašovská, DiS. art. 

Tanečný odbor

0944 639 358

Veronika Purgyová, DiS. art.

Hudobný odbor

hra na akordeóne, hudobná náuka

0918 272 606

Soňa Pecaríková, DiS. art.

Hudobný odbor

hra na flaute 

0000 000 000