Mgr. Martin Pekár

Hudobný odbor

hra na klavíri, hra na gitare

Boris Červeňanský DiS. art

Hudobný odbor

hra na flaute, saxafóne, klarinete

Mgr. art. Barbora Bazsová

Literárno-dramatický odbor

literárno-dramatický odbor

Csaba Kobol DiS. art.

Hudobný odbor

hra na gitare

Jozef Sprušanský DiS. art.

Hudobný odbor

hra na gitare