Začiatok školského roka 2023/2024

29.08.2023

Vážení rodičia, milí žiaci,

školský rok sa v základnej umeleckej škole začína v pondelok 4. septembra 2023, vyučovanie podľa rozvrhu sa začína od 6. septembra 2023.

V pondelok a utorok (4. a 5. septembra) - sa budú žiaci individuálne stretávať so svojimi triednymi učiteľmi. Rozvrhy hodín sa v ZUŠ kreujú individuálne, preto prvé stretnutie žiakov s učiteľmi slúži na stanovenie rozvrhu hodín, prinesenie pomôcok a určenie prvých študijných úloh.

Rodičia si rozvrh hodín môžu s učiteľom ZUŠ dohodnúť aj telefonicky. Všetky kontakty na pedagógov školy nájdete na webstránke školy: https://www.zusvoderady.sk/ucitelia/

Rodičia novoprijatých žiakov sa môžu informovať priamo u riaditeľa ZUŠ na čísle 0908477401.