Aktuality

ZUŠ vo Voderadoch bude aj tento rok cez letné prázdniny realizovať denný umelecký tábor. Tábor sa uskutoční v dňoch od 23. - 27. augusta (vrátane) v čase od 7:30 do 16:00 hodiny. V prípade záujmu je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a uhradiť poplatok 70€. Počet detí, ktoré do denného tábora môžeme prijať, je limitovaný (30 detí).

Milí rodičia, radi by sme Vás upozornili, že poplatok (školné) za I. polrok štúdia v ZUŠ vo Voderadoch je potrebné čo najskôr uhradiť na bankový účet číslo:

zverejňujeme rozvrh hodín žiakov, ktorí navštevujú výtvarný odbor u pani učiteľky Mgr. Lívie Pastorkovej. Rozvrh je identický s rozvrhom, ktorý bol platný v septembri. V prípade, že Vám rozvrh nevyhovuje (koliduje s inými odbormi), kontaktujte prosím priamo pani učiteľku prostredníctvom EduPage, alebo telefonicky na čísle 0907 042 113 .

oznamujeme Vám, že v školskom roku 2021/2022 budeme mať priestor pre žiakov, ktorí majú záujem rozvíjať svoj talent v hudobnom odbore v predmete hra na gitare.

Vážení rodičia, v týchto dňoch zbierame prihlášky na štúdium v ZUŠ od žiakov, ktorí našu školu už navštevujú a v štúdiu budú pokračovať. Prihlášky sme žiakom predvyplnili, a preto postačí, ak údaje na dokumentoch skontrolujete a podpíšete. V prípade, že bude na prihláške alebo čestnom vyhlásení chyba, stačí ju prepísať perom. V prípade, že sa v...

Riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Voderadoch oznamuje, že prijímacie pohovory pre nových žiakov do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia v priestoroch Základnej umeleckej školy vo Voderadoch v pracovné dni od 31. mája 2021 do 4. júna 2021 v čase od 13:00 do 17:00 hodiny.

Vážení rodičia, od zajtra (pondelok - 17.5.2021) sa začína v ZUŠ vo Voderadoch vyučovanie výtvarného odboru prezenčnou formou. Rozvrh hodín zostáva rovnaký ako v septembri.

Už ste uvažovali nad tým správnym odborom na Základnej umeleckej škole? Že nie? Tak tu je ten správny čas zapísať svoje dieťa na literárno-dramaticky odbor. Našou prioritou vo výučbe je vychovávať deti v oblasti divadelného umenia s rešpektom na ich osobnosť a názor. Radi rozvíjame ich nápady a fantáziu. Počas našich stretnutí kladieme dôraz na...

Vážení rodičia, ak chcete, aby vaše dieťa získalo umelecké vzdelanie v hudobnom odbore, máte práve v tomto období možnosť prihlásiť ho do ZUŠ vo Voderadoch. Umelecké vzdelávanie má nesmierny význam pre rozvoj osobnosti, a preto je našim cieľom, aby sa hudba, umenie a tvorivosť stali zmyslom života každého žiaka školy.

začiatkom mesiaca jún bude ZUŠ vo Voderadoch organizovať prijímacie pohovory aj do výtvarného odboru. Možno premýšľate, ako by vaše dieťa počas nasledujúceho školského roka mohlo zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Ponúkame Vám preto výnimočnú možnosť prihlásiť svoje dieťa na štúdium v umeleckej škole. Vo výtvarnom odbore plánujeme otvoriť minimálne...

Vážení rodičia, vzdelávanie v ZUŠ vo Voderadoch bude od 17.mája 2021 prebiehať vo všetkých odboroch a predmetoch prezenčne. Test žiaka ani zákonného zástupcu sa nevyžaduje. Pred nástupom do ZUŠ prosíme odovzdať tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti (na stiahnutie v prílohe), alebo ho môžete odoslať prostredníctvom aplikácie EduPage.V priestoroch...

Vážení rodičia, s radosťou Vám môžeme oznámiť, že od septembra 2021 otvorí naša umelecká škola nové elokované pracovisko v obci Križovany nad Dudváhom. Pracovisko umeleckej školy bude sídliť v areáli základnej školy.

Vážení rodičia, od 26. apríla 2021 spúšťame prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore (okrem dychových nástrojov) a keramickom ateliéri pre žiakov 1.-9. ročníka základnej školy ako aj študentov stredných škôl.

v posledných dňoch sa viacerí pýtate na prihlasovanie žiakov do ZUŠ na budúci školský rok. Naša škola každoročne vyhlasuje prijímacie pohovory na prelome mája a júna. Postupujeme presne podľa zákona, respektíve nariadení ministerstva školstva.

Vážení rodičia, z dôvodu pretrvávajúcich pandemických opatrení ZUŠ vo Voderadoch, po schválení Obcou Voderady, zrušilo poplatok žiakom školy (školné) za obdobie február až jún 2021. Žiaci, ktorí majú uhradený prvý polrok, môžu ďalej bez platenia pokračovať v štúdiu až do konca školského roka. Odpustenie poplatku je jednorazové, to znamená, že...

Vážení rodičia, okres Trnava bude od pondelka 22.marca 2021 v bordovej fáze covid automatu. Z tohoto dôvodu sa od 22. marca 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. - 4. ročníka v hudobnom odbore okrem dychových nástrojov a hudobnej náuky. Rovnako spúšťame aj individuálne vyučovanie v keramickom ateliéry pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ.

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu bude vyučovanie na základných umeleckých školách vo všetkých odboroch a predmetoch od 26.10.2020 prebiehať dištančne. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

Vážení rodičia, od utorka 13. októbra 2020 bude vyučovanie v keramickom ateliéri realizované podľa nových pravidiel a nového, nami stanoveného, rozvrhu hodín. Keramický ateliér je súčasťou výtvarného odboru, ktorý je charakterizovaný ako skupinové vyučovanie. Nateraz žiaľbohu ministerstvo plošne zatvára všetky skupinové odbory a nerozlišuje, či ide...

Vážení rodičia a žiaci navštevujúci literárno-dramatický odbor. Od pondelka 12.októbra 2020 sa prerušuje vyučovanie kolektívnych predmetov v ZUŠ prezenčnou formou. Vyučovanie budeme preto realizovať online prostredníctvom aplikácie ZOOM. Online vyučovanie bude realizované podľa upraveného rozvrhu hodín, nakoľko v štandardných časoch sa nie všetci...

Vážení rodičia, od pondelka 12.októbra 2020 sa mimoriadne prerušuje skupinová výučba v ZUŠ prezenčnou formou. Táto informácia sa týka literárno-dramatického odboru, výtvarného odboru (aj keramika). V hudobnom odbore sa ruší len hudobná náuka.

Vážení rodičia, v aktuálnom školskom roku aj naša umelecká škola používa systém/ aplikáciu EduPage. Prostredníctvom tejto platformy budeme s vami komunikovať najdôležitejšie oznamy.

Vážení rodičia, vyučovania v ZUŠ vo Voderadoch bude od 5.októbra 2020 prebiehať podľa riadneho rozvrhu. Každý žiak je povinný priniesť svojmu učiteľovi potvrdenie o bezinfekčnosti. Potvrdenie môže poslať zákonný zástupca aj elektronicky, priamo učiteľovi. Potvrdenie však musí byť podpísané.

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia RÚVZ sa, z dôvodu 2 potvrdených prípadov ochorenia na Covid 19 v Základnej škole Voderady, prerušuje vyučovanie aj v ZUŠ vo Voderadoch a to do piatka, 2. októbra 2020, vrátane.Škola bude zabezpečovať riadne dištančné vzdelávanie vo všetkých umeleckých odboroch.

Vážení rodičia, dňa 28.septembra zostáva ZUŠ vo Voderadoch z preventívnych dôvodov zatvorená. Situáciu neustále riešime s kompetentnými úradmi. Predpokladáme, že v pondelok budeme mať definitívne rozhodnutie od RÚVZ v Trnave. V prípade, že nám úrad dá kladné stanovisko, od utorka 29. septembra obnovíme vyučovanie v štandardnej forme. V prípade, že...