Aktuality

vyučovanie v literárno-dramatickom odbore bude dňa 10.10.2019 z technických príčin zrušené. Vyučovanie bude deťom nahradené v náhradnom termíne a to v piatok 25.10.2019. Za prípadné komplikácie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

vyučovanie vo výtvarnom odbore bude od pondelka 9.septembra prebiehať podľa nasledovného rozvrhu hodín. Ak by žiakom rozvrh kolidoval s inými aktivitami, je potrebné túto vec urýchlene riešiť priamo s pani učiteľkou Jankou Veselskou.

Vážení rodičia, rozvrh hodín predmetu HUDOBNÁ NÁUKA (teória hudby), je možné upraviť. V prípade, že stanovené časy vášmu dieťaťu nevyhovujú, kontaktujte prosím priamo pani učiteľku Mgr. art. Vieru Hovancovú alebo učiteľa hlavného predmetu.

v školskom roku 2019/2020 bude vyučovanie hudobnej náuky (teória hudby) realizované v priestoroch ZŠ Voderady v 1.A triede. Hodiny hudobnej náuky sú povinné pre všetkých žiakov, ktorí navštevujú hudobný odbor. Predmet hudobnej náuky bude vyučovať pani učiteľka Mgr. art. Viera Hovancová každý štvrtok. Žiaci navštevujúci hudobný odbor budú rozdelení...

školné za štúdium v ZUŠ vo Voderadoch je potrebné uhrádzať najneskôr do 15.septembra 2019 na bankový účet číslo:

do literárno-dramatického odboru sa nám v tomto školskom roku prihlásilo množstvo nových detí. Z tohto dôvodu budeme deti rozdeľovať do viacerých vekových skupín. Prosíme preto všetky prihlásené deti, poprípade rodičov, aby si prišli vo štvrtok od 13:30 hodiny dohodnúť rozvrh vyučovania.

vyučovanie v umeleckej škole sa v školskom roku 2019/2020 začne v stredu 4. septembra. V tento deň sa rodičia ako aj žiaci môžu u svojich triednych učiteľov v čase od 12.30 do 16.30 oboznámiť s organizáciou nového školského roka.

Do výtvarného odboru v ZUŠ vo Voderadoch v školskom roku 2019/2020 pribudlo množstvo nových detí. Chceli by sme preto rodičov novoprijatých detí poprosiť aby svojim deťom zakúpili pomôcky, ktoré odporučila pani učiteľka výtvarného odboru Bc. Janka Veselská.

Posledný prázdninový týždeň sme v umeleckej škole aj tento rok prežili neobyčajne, aktívne a kreatívne. Budova školy sa premenila na čarovnú Rockfordskú školu, v ktorej deti zažili kúzelné chvíle. Pre nezasvätených je potrebné povedať, že Rockford je čarodejnícka škola, v ktorej študujú mladí čarodejníci. Študenti boli rozdelení do fakúlt...

pomaly sa končia letné prázdniny, a možno premýšľate ako by vaše dieťa počas školského roka mohlo zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Ponúkame Vám preto výnimočnú možnosť prihlásiť svoje dieťa na štúdium v ZUŠ. Konkrétne vo výtvarnom odbore máme stále niekoľko voľných miest, a teda ak by ste o toto vzdelávanie pre svoje dieťa mali záujem, kontaktujte...

Výšku čiastočnej úhrady za štúdium (školné) v Základnej umeleckej škole vo Voderadoch stanovuje VZN Obce Voderady č. 2 - 2019 nasledovne:

ZUŠ vo Voderadoch v školskom roku 2019/2020 neotvorí tanečný odbor. Na štúdium tanca sa nám prihlásil veľmi malý počet detí. Z tohto dôvodu nedokážeme vytvoriť skupiny s požadovaným počtom detí. Ak by bol v budúcnosti o tanečný odbor väčší záujem, určite sa o otvorenie tohto odboru pokúsime.

náš denný umelecký tábor je už predo dvermi, a preto by sme Vám chceli dať do pozornosti niekoľko dôležitých informácií.

Dvanásty jún 2019 bol pre absolventov výtvarného oboru ZUŠ vo Voderadoch výnimočným dňom. Po rokoch štúdia na umeleckej škole mohli zúročiť všetky svoje vedomosti nadobudnuté vo výtvarnom odbore a prezentovať sa svojimi absolventkými prácami na verejnej vernisáži.

Záverečný koncert žiakov hudobného odboru býva tradičným ukončením umeleckého školského roka. Tento rok tomu nebolo inak. V stredu 19.júna sme mali možnosť v kultúrnom dome zhliadnuť a vypočuť si to najlepšie čo v našej škole máme. Výkony detí boli nádherné...

Vážení rodičia, milí žiaci. ZUŠ vo Voderadoch bude aj toto leto realizovať umelecký tábor. Denný tábor budeme realizovať v dňoch od 26.augusta do 29.augusta (vrátane) od 7:30 do 16:00 hodiny. Tábor je určený výlučne pre žiakov navštevujúcich našu umeleckú školu. V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlášku a uhradiť poplatok 45€. Počet detí ktoré...

V umeleckej škole sa v druhý júnový týždeň odohráva takzvaný "veľký týždeň", počas ktorého zažívame každý deň ďalší a ďalší umelecký zážitok. Po pondelňajšom skvelom divadelnom predstavení sme boli v utorok svedkami jedinečnej udalosti. Na pódiu v sále ZUŠ vo Voderadoch sa po prvýkrát odohral monotematický absolventský koncert. Monotematický bol...

Podujatia umeleckej školy vždy boli a snáď aj budú pre našich hostí niečím neobyčajným. Rodič a či nezainteresovaný divák na našich podujatiach má vždy možnosť objaviť znovu a znovu novú tvár našich verejných výstupov. Inak tomu nebolo ani v pondelok 10. júna. Deti z literárno-dramatického odboru si pre publikum prichystali opäť niečo špeciálne....

V rámci aktivít umeleckej školy sa nám v mesiaci máj podarilo vďaka spolupráci so ZŠ Voderady zorganizovať dva výchovné koncerty. Na výchovných koncertoch sme spoločne zažili skvelú atmosféru, ale čo je najdôležitejšie, deti mali možnosť zábavnou formou sa i niečo naučiť. Aktivity tohto typu plánujeme realizovať aj v budúcnosti. Najbližšie sa...

Riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Voderadoch (ďalej len ZUŠ), Voderady 160; 919 42 Voderady v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č.245/2011 Z.z.

Jarný koncert talentovaných detí v našej umeleckej škole je tradičným podujatím, ktoré organizujeme pravidelne pred Veľkou nocou. Tento rok sa koncert uskutočnil v príjemnej atmosfére novej koncertnej sály. Na koncerte sa predstavili predovšetkým mladší žiaci, ktorých v závere doplnili aj starší harcovníci. Verím, že každému sa večerné soirée...

v najbližších dňoch Vám vaše deti prinesú domov prihlášku na štúdium v základnej umeleckej škole na budúci školský rok (2019/2020). Naša umelecká škola tak robí každoročne, aby sme v predstihu vedeli, ktorí žiaci budú v nasledujúcom školskom roku v štúdiu pokračovať. Podľa toho, koľko žiakov bude v štúdiu pokračovať, budeme vedieť, koľko nových...

Jarný koncert

09.04.2019

srdečne Vás pozývame na "JARNÝ KONCERT" žiakov navštevujúcich hudobný odbor v našej umeleckej škole.