Základná umelecká škola vo Voderadoch

Štefánikova ulica 155/1

919 42 Voderady

+421 908 477 401

+421 948 666 890

zusvoderady@gmail.com

Kontaktovať nás môžete:

Denne od 09:00 do 17:00

IČO 421 621 06

DIČ 202 309 8495

Bankové spojenie: Prima banka

Číslo účtu: 108 379 6001/5600

Bankový účet na úhradu školného:

SK44 5600 0000 0010 8379 3003

GPS: 48.277715, 17.558873