Hudobná náuka (Voderady)

19.09.2023

Vážení rodičia, v aktuálnom školskom roku (2023/2024) bude pani učiteľka Veronika Purgyová, DiS. art. vyučovať predmet hudobná náuka (teória hudby). Tento predmet je povinnou súčasťou vzdelávania pre žiakov navštevujúcich hudobný odbor (klavír, flauta, gitara, akordeón...)

V zverejnenom rozvrhu hodín hudobnej náuky uvidíte rozpis žiakov 1. stupňa 1. časti štúdia hudobného odboru.

Vyučovanie bude prebiehať každý piatok, v čase od 13:00 - 13:45 pre žiakov prípravného štúdia a prvého ročníka. Pre starších žiakov 2., 3. a 4. ročníka bude prebiehať v čase od 13:45 - 14:00. 

Hudobná náuka sa bude vyučovať v priestoroch Základnej školy vo Voderadoch.

1. skupina 13:00 - 13:45

 • Bandurová Nina
 • Cuninka Martin
 • Mačaj Lucas
 • Mačaj Marco
 • Machútová Melánia
 • Masníková Liliana
 • Matúšová Lucia
 • Pecarík Kristián
 • Strapek Patrik
 • Sziglová Eliška
 • Štrba Oliver
 • Tomanová Margaréta
 • Tomašiková Sofia
 • Valentín Leonard
 • Žáková Alexandra

2. skupina 13:45 - 14:30

 • Benková Liliana
 • Benková Simona
 • Bučeková Eliška
 • Daniška Michal
 • Dobiš Michal
 • Franková Nina
 • Gálová Lianka
 • Glogovský Šimon
 • Hanzel Adam
 • Jedlička Adam
 • Kopáčiková Nina
 • Krajčovič Olivier
 • Laciková Alexandra
 • Lacušková Lenka