Rozvrh hodín VO (Voderady)

04.09.2023

Milí rodičia a žiaci výtvarného odboru, zverejňujeme rozvrh hodín žiakov navštevujúcich výtvarný odbor u pani učiteľky Mgr. Lívie Pastorkovej. Ak by Vám rozvrh hodín nevyhovoval alebo by sa prekrýval s inými odbormi, 5.september nám bude slúžiť na stretnutie, odkomunikovanie a prípadnú zmenu rozvrhu. V prípade nejasností môžete pani učiteľku kontaktovať aj cez EduPage, alebo telefonicky.

Zároveň poprosíme všetkých žiakov aby si v tomto čase do umeleckej školy priniesli aj všetky umelecké pomôcky, ktoré mali počas letných prázdnin doma.

OD STREDY 6.9.2023 SA VYUČUJE PODĽA STANOVENÉHO ROZVRHU !!! 

PONDELOK 13:00 - 15:15

 • Bučeková Eliška
 • Ivanič Sebastián
 • Kalmanová Lea
 • Krajčovičová Kristína
 • Lagin Dominik
 • Lepišová Dorota
 • Matisová Barbora
 • Mečochová Nina
 • Omastová Hana
 • Synak Timotej

STREDA 12:45 - 15:00

 • Abaffyová Andrea
 • Bandurová Nina
 • Bugriová Alica
 • Dobiš Jakub
 • Dubovský Daniel
 • Franková Zuzana
 • Laciková Alexandra
 • Laciková Kristína
 • Roščáková Riana
 • Stachová Nina

ŠTVRTOK 15:15 - 17:30

 • Grešner Juraj
 • Haladová Hana
 • Jahvodková Viktória
 • Kaššáková Karolína
 • Kusá Simona
 • Lehocká Sofia


UTOROK 13:00 - 15:15

 • Bachratá Eliška
 • Benková Simona
 • Čičmišová Lea
 • Dobiš Matej
 • Krajčovičová Hana
 • Matejčíková Simona
 • Matúšová Hana
 • Mesiarkinová Nina
 • Petruk Anna

STREDA 15:00 - 17:15

 • Čičmišová Ema
 • Hároniková Laura
 • Horváthová Emma
 • Ivančíková Lucia
 • Jakabovičová Nina
 • Lacušková Ivana
 • Pozdechová Lilien
 • Rakús Alex

PIATOK 12:45 -15:00

 • Ballová Zoe
 • Beláková Karolína
 • Cuninka Juraj
 • Današ Daniel
 • Kočišová Nina
 • Krivosudský David
 • Ladická Lea
 • Servátka Leo
 • Tomanová Klára
 • Živický Hugo

UTOROK 15:15 - 17:30

 • Haršányová Tereza
 • Ivanovičová Daniela
 • Ivanovičová Lenka
 • Ivančíková Eliška
 • Karczubová Rebeka
 • Michaličková Zara
 • Pittová Dominika
 • Weberová Vivien 


ŠTVRTOK 13:00 - 15:15

 • Beňovičová Ema
 • Cuninka Martin
 • Dubovská Nela
 • Gombeer Hana
 • Havranová Lucia
 • Ivančíková Jana
 • Tomanová Margaréta
 • Tomášková Viktória
 • Zaťková Monika
 • Žáková Alexandra

PIATOK 15:00 - 17:15

 • Buberníková Karolína
 • Ivančíková Magdaléna
 • Karczubová Renáta
 • Krajčovičová Zdenka
 • Štefunková Natália
 • Tomčíková Andrea
 • Tomčíková Tamara