Príchody / odchody žiakov na hodiny v ZUŠ

14.09.2023

Vážení rodičia, v súvislosti s príchodom a odchodom vašich detí na vyučovanie v ZUŠ by som Vás chcel poprosiť o dodržiavanie niektorých pravidiel.

Učitelia ZUŠ nebudú vaše deti vodiť zo školského klubu na vyučovanie v ZUŠ. Rodičia si individuálne musia dohodnúť v základnej škole, aby dieťa zo školského klubu poslali v stanovenú hodinu na vyučovanie v ZUŠ.

Po skončení vyučovania deti odchádzajú domov. V prípade, že si pre dieťa chodíte osobne, prosíme Vás o dochvíľnosť. V prípade, že budete meškať, vaše dieťa nebude pod naším dozorom. Učiteľom nadväzuje rozvrh a nie je možné, aby z dôvodu čakania nedochvíľnych rodičov ukracovali nasledujúcu skupinu detí.

Žiaci, ktorí nebudú mať do konca septembra uhradený poplatok za štúdium (školné), nebudú môcť v štúdiu pokračovať.

https://www.zusvoderady.sk/l/poplatok-za-studium-v-zus-vo-voderadoch/ 

Michal Matejčík