Úhrada školného za druhý polrok

29.05.2017

Vážení rodičia,

k dnešnému dňu evidujeme viacero neuhradených poplatkov za štúdium v ZUŠ. Prosím Vás, aby ste čím skôr školné uhradili. V opačnom prípade vaše dieťa nedostane záverečné vysvedčenie, a zároveň nebude môcť v budúcom školskom roku pokračovať v štúdiu.

Zoznamy žiakov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené školné, sú u triednych učiteľov.

Poplatok za štúdium môžete uhradiť osobne u pani ekonómky Ľubky Gajarskej, alebo prevodom na účet. Informácie potrebné k prevodu prostredníctvom internetbankingu nájdete tu:

Ďakujem za porozumenie.