Zbierame prihlášky od žiakov, ktorí ZUŠ už navštevujú

18.05.2021

Vážení rodičia, v týchto dňoch zbierame prihlášky na štúdium v ZUŠ od žiakov, ktorí našu školu už navštevujú a v štúdiu budú pokračovať. Prihlášky sme žiakom predvyplnili, a preto postačí, ak údaje na dokumentoch skontrolujete a podpíšete. V prípade, že bude na prihláške alebo čestnom vyhlásení chyba, stačí ju prepísať perom. V prípade, že sa v dokumente vyskytnú väčšie nezrovnalosti, kontaktujte, prosím, triednych učiteľov.

Prosím, skontrolujte a doplňte informácie v dokumentoch.

Vo Voderadoch sa pomenovávali ulice, prosím, aby ste nám minimálne tento údaj doplnili.

Ďakujem za spoluprácu

Michal Matejčík