Záverečný online koncert

04.07.2020

Milí naši ZUŠkári, milí naši priaznivci,

tvorbu záverečného online koncertu sa mi podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Som vďačná za túto, hoci náročnú, no veľmi zaujímavú skúsenosť a tvorivú prácu. Všetkým účinkujúcim nášho koncertu patrí veľký potlesk za vaše vystúpenie, za iniciatívu zapojiť sa do tohto projektu, za záujem nenechať hudbu zatvorenú za dverami vlastného domova napriek prerušenému vyučovaniu v našej ZUŠ do konca školského roka a v neposlednom rade aj napriek tomu, že v čase zverejnenej výzvy zapojiť sa do koncertu sa schyľovalo ku koncu školského roka a blížili sa letné prázdniny. Na tomto mieste vyjadrujem úprimnú vďaku všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby tento koncert uzrel svetlo sveta. Bez vás by to nebolo možné.

Tak sa, prosím, pohodlne usaďte. Vezmite si lahodnú kávičku, či osviežujúcu letnú limonádu a vychutnajte si náš koncert plnými dúškami. Spríjemnite si hudbou v podání nás ZUŠkárov chvíle letného oddychu. Nech vám koncert urobí radosť a je pre vás peknou pamiatkou na to, že aj v náročnom období môže vzniknúť niečo jedinečné, zaujímavé a hodnotné vďaka ľudskej tvorivosti, odhodlaniu a záujmu dať zo seba to dobré pre druhých.

Našim žiakom a ich rodinám prajem príjemne strávené leto, dostatok oddychu a pekných zážitkov a zostaňte pritom zdraví, aby sme sa s vami mohli opäť stretnúť v budúcom školskom roku.

Tak do skorého videnia a ďalšieho umeleckého tvorenia v našej ZUŠke.

Janka Mikušová