Zatvorená škola

23.09.2020

Vážení rodičia, na základe odporúčania ÚVZ a za účelom zabránenia prípadného šírenia ochorenia COVID-19, prechádzame v dňoch 24.9. a 25.9. 2020 na dištančné vzdelávanie, t.j. žiaci zostávajú doma. Škola je zatvorená. O podrobnostiach vyučovania vás budeme priebežne informovať prostredníctvom edupage a webstránky školy www.zusvoderady.sk. 

Toto opatrenie sa nevzťahuje na žiakov navštevujúcich pracovisko v Majcichove. 

Ďakujem za porozumenie
Michal Matejčík