Začiatok školského roka

01.09.2019

Vážení rodičia, milí žiaci,

vyučovanie v umeleckej škole sa v školskom roku 2019/2020 začne v stredu 4. septembra. V tento deň sa rodičia ako aj žiaci môžu u svojich triednych učiteľov v čase od 12.30 do 16.30 oboznámiť s organizáciou nového školského roka.

Žiaci, ktorí navštevujú hudobný odbor, si budú môcť už od stredy s učiteľmi hlavných predmetov zadeliť rozvrh vyučovania. Žiaci navštevujúci kolektívne umelecké odbory (výtvarný a literárno-dramatuický) dostanú rozpis vyučovania v priebehu prvého septembrového týždňa. Je však potrebné, aby sa už v priebehu prvého týždňa stretli s triednymi učiteľmi.

Informácie pre rodičov a žiakov, ktorí v tomto školskom roku začínajú štúdium v ZUŠ vo Voderadoch, bude informácie poskytovať každý deň riaditeľ školy Mgr. art. Michal Matejčík a to od stredy 4.septembra v čase od 9.00 do 17.00 osobne v riaditeľni ZUŠ vo Voderadoch, alebo telefonicky na čísle 0908477401.

ZUŠ vo Voderadoch môže v priebehu prvého týždňa prijať nových záujemcov o štúdium, avšak len do vybraných študijných odborov. Rovnako je potrebné sa informovať u riaditeľa školy.