Začiatok školského roka

31.08.2018

Milí rodičia, milé deti,

v pondelok 3. septembra 2018 sa aj v umeleckej škole začína nový školský rok. Keďže v tomto roku sídlime v novej budove, je potrebné, aby ste si v priebehu prvého týždňa prišli dohodnúť rozvrh hodín. Učitelia budú v škole k dispozícii každý deň od 11:30 do 16:00 hodiny.

V prípade, že vám tieto časy nevyhovujú, kontaktujte priamo riaditeľa školy Mgr. art. Michala Matejčíka na telefónnom čísle 0908 477 401.

Tešíme sa na Vás!