Začiatok školského roka

30.08.2017

Vážení rodičia, milí žiaci,

letné prázdniny sa nezadržateľne chýlia ku svojmu koncu a nás čaká nový školský rok. Vyučovanie v umeleckej škole sa v školskom roku 2017/2018 začne v pondelok 4.septembra. V tento deň sa rodičia ako aj žiaci môžu u svojich triednych učiteľov v čase od 12.30 do 14.30 oboznámiť s organizáciou nového školského roka. Žiaci, ktorí navštevujú hudobný odbor, si budú môcť už v prvý deň školy s učiteľmi hlavných predmetov zadeliť rozvrh vyučovania. Žiaci navštevujúci kolektívne umelecké odbory dostanú rozpis vyučovania v priebehu prvého septembrového týždňa.

Informácie pre rodičov a žiakov, ktorí v tomto školskom roku začínajú štúdium v ZUŠ vo Voderadoch, bude informácie poskytovať každý deň riaditeľ školy Mgr. art. Michal Matejčík od pondelka 4.septembra v čase od 11.00 do 16.00 osobne v riaditeľni zuš, alebo telefonicky na čísle 0908 477 401.

ZUŠ vo Voderadoch môže v priebehu prvého týždňa prijať nových záujemcov o štúdium, avšak len do vybraných študijných odborov. Rovnako je potrebné sa informovať u riaditeľa školy.