Začiatok školského roka 2021/2022

28.08.2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

školský rok sa v základnej umeleckej škole začína 2. septembra 2021 (štvrtok), vyučovanie podľa rozvrhu sa začína od 6. septembra 2021 (pondelok). Obmedzenia oproti riadnemu chodu školy budú nasledovné:

2. a 3. september 2021 - sa budú žiaci individuálne stretávať so svojimi triednymi učiteľmi.

Novoprijatí žiaci budú mať možnosť v sprievode jedného rodiča vstúpiť do budovy školy, avšak so sprievodom triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy. V interiéri školy sa žiak/rodič pohybuje len na nevyhnutný čas, počas ktorého sa žiak oboznámi, kde sa nachádza jeho učebňa, respektíve kde má určený priestor pre odloženie vyučovacích pomôcok.

Rodičia si rozvrh hodín môžu s učiteľom ZUŠ dohodnúť aj telefonicky. Všetky kontakty na pedagógov školy nájdete na webstránke školy: https://www.zusvoderady.sk/ucitelia/

Rodičia novoprijatých žiakov sa môžu informovať priamo u riaditeľa ZUŠ na čísle 0908477401.

Michal Matejčík