VIRTUÁLNY KONCERT (Michal Matejčík)

19.04.2020

Milí žiaci, v prípade, že by sme dnes kvôli koronavíru nemuseli sedieť doma, určite by sme v umeleckej škole pripravovali koncert talentovaných žiakov našej školy. Žiaľ, situácia je taká, že sa nemôžeme stretávať, a tak som sa rozhodol vyhlásiť výzvu s názvom VIRTUÁLNY KONCERT. Táto moja výzva je určená všetkým mojim žiakom ale aj žiakom, ktorí študujú u mojich kolegov.

Každý, kto by sa chcel do výzvy zapojiť si musí doma nacvičiť alebo zopakovať jednu alebo aj dve skladbičky, ktoré následne nahrá na video. Videá s vašimi skladbičkami pošlite na e-mail mmatejcik@gmail.com, a to najneskôr do štvrtka 30.apríla 2020.

Zo všetkých nahrávok následne vytvoríme video (VIRTUÁLNY KONCERT), ktorý si následne budeme môcť doma pozrieť, poprípade si toto video necháme na pamiatku...

Verím, že sa do výzvy zapojí čo najviac žiakov a študentov.