Výtvarný projekt SANITKA IV. úloha (Janka Veselská)

11.05.2020

Je ráno a my na parníku už máme za sebou zopár dní na mori. Každý deň sa striedame v rôznych službách a činnostiach a snažíme sa vyhnúť stereotypu tíchto tichých dní v prázdnote mora. Šum vĺn za ktorým sa ukrýva morský svet plný nepoznaných siení a najpodivnejších morských bytostí. Už sme sa niekoľkokrát ponorili pod morskú hladinu v špeciálnom potápačskom obleku, ktorý nám požičal Felipe. A naozaj, more nám odhalilo mnoho nepoznaných krás. Pestré húfy malých, stredných ale aj veľkých rýb najrôznejších tvarov, podivné morské rastliny a bytosti, ktoré nevedno kam zaradiť. Jednoducho morský svet nás akoby vtiahol do iného vesmíru, kde sa všetko vznáša okolo a vťahuje vás do svojho sveta. Napriek tejto vodnej džungli sa ale čas vliekol veľmi pomaly a my sme často iba sedeli a bezducho očami priťahovali vysnenú pevninu, alebo len tak ležali na palube odrážajúc slnečné lúče, ktoré pálili ako plamene. A tak plynul čas, ubiehali hodiny a dni...šum vĺn, slnečné lúče a tlkot vlastného srdca...A vtedy sa to stalo. Najprv prišiel jemný vánok, ktorý potešil všetkých okrem Felipeho, ktorý hneď spozornel a kým sme sa my tešili tomu jemnému ovlažujúcemu vetríku, Felipe ustarostene pozeral do lodnej mapy. "Musíme čo najskôr zakotviť na pobreží Sardínie", poznamenal. "Prichádza búrka". Na jeho slová nikdy nezabudneme. Ako dopovedal tú pamätnú vetu, more sa roztancovalo, akoby do neho vysypali šumivý celaskon a obloha na obzore sa zatiahla akoby opona nad javiskom, kde sa skončila rozprávka. Jemný vánok zosilnel a zaprel sa do nášho parníka, ktorý hneď ukončil náruživú diskusiu s Cloé v podpalubí a všetky svoje zmysly sústredil iba jedným smerom, tvárou v tvár búrke. Kým ale padla na palubu prvá kvapka, všetci sme boli na svojich miestach a každý vedel, čo má robiť. A netrvalo dlho a tá kvapka na palubu padla. More sa zmenilo na divoké pereje. Vysoké vlny narážali do seba akoby meče rozzúrenej armády. Pena z morskej vody sa iba prelievala cez palubu parníka, ktorý stonajúc bojoval s touto divokou vodnou obludou, ktorá akoby svojou otvorenou papuľou hltala hustý dážď. A my sme boli ako na divokom parkete tancujúc raz doprava, raz doľava a silné vlny nás hádzali, ako sa im zachcelo. A cez to všetko, cez všetok ten hukot morskej vody, buchot dažďa a dum hromov znel úplne jasne Felipeho hlas, ktorý s úplným pokojom dával príkazy posádke a nám nezostávalo nič iné, iba mu slepo dôverovať. Trvalo to celú večnosť, ale nakoniec sme predsa len uvideli na obzore malé svetlo, ktoré sa neustále približovalo. S týmto približujúcim sa svetlom sa k nám približovala aj nádej, že po dlhých dňoch na mori sa konečne postavíme oboma nohami a štyrmi kolesami na pevnú zem. Zopár nárazov na čelné vlny, zopár hodení doprava a doľava a parník konečne spustil kotvu pri móle. Aké ale bolo naše prekvapenie, keď sme sa dozvedeli, že nie sme na Sardínii, ako sme si mysleli, ale že nás divoké vody zaviali až do prístavu v Trapani, na pobreží Sicílie. A tak sme našu cestu po Taliansku začali na Sicílii, v bráne medzi Európou a Afrikou, kde sa vzájomne miešajú a prelínajú kultúry moslimského, arabského a kresťanského sveta. Premočení sme si našli ubytovanie v malom penzióne neďaleko prístavu. Potrebovali sme sa vysušiť a oddýchnuť si, lebo cesta ktorá nás čakala bola náročná, keďže Taliansko je jednou z najviac postihnutých krajín a množstvo ľudí potrebovalo našu pomoc. Francesca, majiteľka penziónu, mala veľmi svojrázny zmysel pre umenie. Inšpirovaná obrazmi slávnych maliarov si vytvárala vlastné im podobné kompozície, ktoré si následne fotila a vystavovala vo svojom penzióne. Zaujímavý koníček, ale zároveň veľmi inšpiratívny. A práve týmto smerom sa uberá aj vaše ďalšie zadanie....

Úloha číslo IV.

Téma: Moderná fotografická kópia slávneho obrazu

Pomôcky: fotoaparát, rôzne predmety podobné predmetom v danom umeleckom diele

Vašou úlohou bude fotograficky zachytiť, na mobil či fotoaparát 1 alebo 2 slávne obrazy, ktoré prerobíte podľa pôvodného obrazu, no s vašou fantáziu a z predmetov, ktoré nájdete doma, alebo vonku. Následne túto kompozíciu iba odfotíte a pošlete na email jana.kussova@gmail.com

To je všetko. Aké jednoduché....však?

Ale pozor...nie je to úplne tak!

Zopár pravidiel:

Ak je na obraze, ktorý si vyberiete človek, aj do vašej kompozície (fotky) treba zakomponovať človeka podobne oblečeného, ak má na obraze čepiec, tiež musí mať čepiec aj na vašej fotografii. Ak sa nachádza na obraze v prírode v určitej póze, tak aj na vašej fotografii sa musí nachádzať v tejto póze a v prírode. Ak sa človek nachádza na obraze pri okne, aj na vašej fotografii musí byť pri okne a vykonávať tú istú činnosť ako na obraze.

Dôležité v tejto úlohe je zachovať na vašej fotografii identickú, tú istú pózu, v podobnom oblečení a priestore s viac menej podobnými rekvizitami.

Samozrejme je povolené nahradiť niektoré predmety inými...napríklad snežienky inou kvetinkou, ktorá momentálne kvitne, ale je dôležité zachovať presné usporiadanie ostatných predmetov.

Vybrať si môžete nasledovné diela, ale kto bude mať iný nápad, medze sa nekladú...

Inšpirácie spracovania rôznych umeleckých diel vo svete:

Milé deti, verím, že sa pri tejto úlohe dobre zabavíte J Zapojte rodičov, súrodencov alebo kamarátov.

Držím palce a budem sa tešiť na vaše krásne umelecké diela, ktoré doma vyčarujete a odfotíte.

Želám príjemnú zábavu!