Výtvarný odbor Voderady - rozvrh hodín

07.10.2022

Milí rodičia a žiaci výtvarného odboru. V pondelok 5. septembra sa po dvojmesačnej pauze vrátime aj do výtvarného ateliéru ZUŠ vo Voderadoch, kde opäť začnú vznikať nádherné umelecké diela.

Zverejňujeme rozvrh hodín žiakov navštevujúcich výtvarný odbor u pani učiteľky Mgr. Lívie Pastorkovej. Ak by Vám rozvrh hodín nevyhovoval alebo by sa prekrýval s inými odbormi, 5. a 6. september nám bude slúžiť na stretnutie, odkomunikovanie a prípadnú zmenu rozvrhu. Oba dni (pondelok, utorok) od 10:00 - 14:00 hodiny Vás bude pani učiteľka očakávať vo výtvarnom ateliéri, kde dostanete doplňujúce informácie. 

Poprosíme všetkých žiakov aby si v tomto čase do umeleckej školy priniesli aj všetky umelecké pomôcky, ktoré mali počas letných prázdnin doma. 

V prípade, že v stanovených časoch vaše dieťa nemôže prísť do umeleckej školy, môžete pani učiteľku kontaktovať aj cez EduPage, alebo telefonicky... 

OD STREDY 7.9.2022 SA VYUČUJE PODĽA STANOVENÉHO ROZVRHU !!! 

PONDELOK 13:15 - 15:30 

 • Bučeková Eliška
 • Ivanič Sebastián
 • Kalmanová Lea
 • Krajčovičová Kristína
 • Lagin Dominik 
 • Lepišová Dorota
 • Nováková Anabela
 • Omastová Hana
 • Rakús Marek
 • Synak Timotej

UTOROK 13:00 - 15:15 

 • Bachratá Eliška  
 • Dobiš Matej
 • Dubovská Nela 
 • Košík Lukáš
 • Krajčovičová Hana
 • Matejčíková Simona
 • Matúšová Hana
 • Mesiarkinová Nina

UTOROK 15:15 - 17:30

 • Haršányová Tereza
 • Ivančíková Magdaléna
 • Košíková Sabina
 • Krivosudská Sofia
 • Tomčíková Tamara
 • Tomčíková Andrea

STREDA 12:45 - 15:00 

 • Čapičíková Ela
 • Čičmišová Ema
 • Horváthová Emma
 • Hároníková Laura
 • Ivančíková Lucia
 • Lacušková Ivana
 • Pozdechová Lilien
 • Tomášková Lea

ŠTVRTOK 15:15 - 17:30

 • Haladová Hana
 • Jambrichová Isabell
 • Karolína Kaššáková
 • Kusá Simona
 • Lehocká Sofia
 • Tóthová Lenka

STREDA 15:00 - 17:15

 • Grešner Juraj
 • Ivančíková Eliška
 • Karczubová Rebeka
 • Michaličková Zara
 • Pittová Dominika
 • Višňovská Nela
 • Vivien Weberová     

PIATOK 12:45 - 15:00 

 • Abaffyová Andrea
 • Beláková Karolína
 • Bugriová Alica
 • Ivančíková Jana
 • Horecká Hana
 • Kočišová Nina
 • Laciková Alexandra
 • Laciková Kristína
 • Ladická Lea
 • Tomášková Viktória

ŠTVRTOK 13:00 - 15:15

 • Bučeková Timea
 • Čičmišová Lea
 • Havranová Lucia
 • Jakabovičová Nina
 • Mečochová Nina 
 • Rakús Alex
 • Soukupová Nina
 • Tomanová Margaréta
 • Zaťková Monika

PIATOK 15:00 - 17:15

 • Buberníková Karolína
 • Ivanovičová Daniela
 • Ivanovičová Lenka
 • Krajčovičová Zdenka
 • Štefunková Natália