Výtvarný odbor MAJCICHOV - rozvrh hodín

07.09.2021

Milí rodičia a žiaci výtvarného odboru v MAJCICHOVE.

Zverejňujeme rozvrh hodín žiakov navštevujúcich výtvarný odbor u pána učiteľa Mgr. art. Jozefa Halenára. Ak by Vám rozvrh hodín nevyhovoval alebo by sa prekrýval s inými odbormi, kontaktujte prosím pána učiteľa a rozvrh si individuálne odkomunikujte. (0944 287 429) 

Poprosíme všetkých žiakov aby si do školy priniesli aj všetky umelecké pomôcky, ktoré mali počas letných prázdnin doma. 


PONDELOK, 13:00 - 15:15

 • Anna Melknerová
 • Zara Eliášová
 • Agáta Hrušková
 • Dávid Holomek

PONDELOK, 15:15 -17:30

 • Zuzana Klasová
 • Johanka Kráľovičová
 • Karolína Hrušková
 • Filip Sedlák
 • Peter Koporec
 • Sandra Impenzová

STREDA, 13:45-16:00

 • Olívia Kučerová
 • Ema Chelsea Rybaničová
 • Laura Černotová
 • Lenka Černotová
 • Katarína Bielichová