Výtvarný odbor KRIŽOVANY - rozvrh hodín

13.09.2021

Milí rodičia a žiaci výtvarného odboru v Križovanoch nad Dudváhom.

Zverejňujeme rozvrh hodín žiakov navštevujúcich výtvarný odbor u pána učiteľa Mgr. art. Jozefa Halenára. Ak by Vám rozvrh hodín nevyhovoval alebo by sa prekrýval s inými odbormi, kontaktujte prosím pána učiteľa a rozvrh si individuálne odkomunikujte. (0944 287 429)

Poprosíme všetkých žiakov aby si do školy priniesli aj všetky umelecké pomôcky, ktoré mali počas letných prázdnin doma. 

utorok 14:00 -16:15

 • Sofia Dupkalová
 • Kristína Šilhavíková
 • Vanesa Dahová
 • Marieta Ondrejičková
 • Alica Richterová
 • Mária Švecová
 • Karolína Huttová
 • Jakub Srnec
 • Margaréta Liptáková

Štvrtok 13:30 - 15:45

 • Michaela Ťažká
 • Tamara Kollárová
 • Mária Adamčíková
 • Píšťanský Juraj
 • Lea Alumbasi Timona
 • Viola Šútovská
 • Natália Roščáková
 • Tomáš Kráľovič
 • Michal Palenčár
 • Viktória Gregušová

Štvrtok 15:45 - 18.00

 • Nela Kureková
 • Diana Vargová
 • Ema Bieliková
 • Natália Fuseková
 • Kristína Šulcová
 • Nela Chnapková
 • Jakub Pripko
 • Samuel Adamčík
 • Sabina Haladová
 • Mária Gregušová