Výlet do Divadla Jána Palárika v Trnave

07.03.2019

Milí rodičia,

základná umelecká škola organizuje pre žiakov navštevujúcich literárno-dramatický odbor výlet do Trnavy. V rámci výletu sa zúčastníme na detskom predstavení v divadle Jána Palárika s následnou exkurziou v priestoroch divadla. Vstupenku na predstavenie spojené s prehliadkou divadla si hradia deti a náklady spojené s dopravou bude hradiť škola. Plánovaný odchod z Voderád bude vo štvrtok 28.marca 2019 o 9.00 hodine od základnej školy. Predpokladaný návrat je o 13:00 hodine. Tak aby deti stihli obed v školskej jedálni.

Rodičom detí posielame oznámenie o organizovanom výlete, na ktorom svojím podpisom potvrdia účasť svojho dieťaťa na školskom výlete. Žiak donesie toto oznámenie s podpisom rodiča a so sumou 3 eurá najneskôr do 26.marca 2019. Autobusovú dopravu hradí základná umelecká škola. Deti budú ospravedlnené z vyučovania v základnej škole.