Výchovný koncert

05.09.2022

V dávnych dobách bolo súčasťou dobrej výchovy poznanie umenia. Deti šľachticov navštevovali hodiny klavíra, maľovania, spevu či herectva. Neodmysliteľnou súčasťou všeobecného vzdelávania detí by malo byť aj v dnešnej dobe poznanie umenia. Aj deti, ktoré nenavštevujú umeleckú školu by mali mať aspoň minimálne znalosti o umení. Umelecká škola preto tradične v spolupráci so ZŠ Voderady organizuje výchovné koncerty, na ktorých dávame deťom možnosť nahliadnuť do tajov umenia.

V tomto roku sme sa zamerali na žiakov druhého ročníka, pre ktorých sme si 16. júna 2022 pripravili koncert, ktorého témou boli hudobné nástroje. V príjemnej zábavnej atmosfére deti spoznali dychové, klávesové, bicie ako aj strunové nástroje či perkusie. Deti mali možnosť si hudobné nástroje chytiť, vyskúšať, ale najme počuť, ako sa na nich dá hrať a tvoriť umenie. Na pódiu sa bez ostychu predstavili deti navštevujúce ZUŠ, učitelia ba dokonca aj rodičia. Každý žiak, ktorý absolvoval vzdelávanie v Koncertnej sále ZUŠ vo Voderadoch, napokon obdržal medailu vyrobenú v keramickom ateliéri našej školy. A aby neprišli skrátka aj naši učitelia, pani učiteľky Alenka Krupová a Peťa Kuniková si spoločne so svojimi žiakmi pripravili pre nás nádherné umelecké dielo. Verím, že tradícia výchovných koncertov bude aj v budúcnosti pokračovať...