Výchovné koncerty v ZUŠ

28.05.2019

V rámci aktivít umeleckej školy sa nám v mesiaci máj podarilo vďaka spolupráci so ZŠ Voderady zorganizovať dva výchovné koncerty. Na výchovných koncertoch sme spoločne zažili skvelú atmosféru, ale čo je najdôležitejšie, deti mali možnosť zábavnou formou sa i niečo naučiť. Aktivity tohto typu plánujeme realizovať aj v budúcnosti. Najbližšie sa chystáme pootvoriť taje dramatického umenia v miestnej materskej škole. Verím, že aj škôlkarov potešíme aspoň tak ako školákov...