Vernisáž absolventných prác 2019

01.07.2019

Dvanásty jún 2019 bol pre absolventov výtvarného oboru ZUŠ vo Voderadoch výnimočným dňom. Po rokoch štúdia na umeleckej škole mohli zúročiť všetky svoje vedomosti nadobudnuté vo výtvarnom odbore a prezentovať sa svojimi absolventkými prácami na verejnej vernisáži.

Každý zo šiestich absolventov predstavil svoje autorské dielo, ktoré bolo jedinečným stvárnením vybranej tematiky a špecifickej techniky. Na záverečných prácach absolventi pracovali celé mesiace a pod vedením svojich výtvarných pedagógov predstavili naozaj hodnotné diela. Originály boli inštalované v priestoroch ZUŠ spolu so stručným popisom vysvetľujúcim autorské zámery a myšlienky samotných diel. Slávnostné otvorenie vernisáže bolo sprevádzané krátkym hudobným programom a videom dokumentujúcim vznik absolventských prác.

Po úvodnom programe nasledoval slávnostný príhovor riaditeľa školy spojený s odovzdaním diplomov pre absolventov výtvarného, hudobného a literárno-dramatického odboru a následným poďakovaním učiteľom, ktorí odovzdali žiakom veľký kus svojej umeleckej osobnosti.

Už pri vstupe do umeleckej školy si získala pozornosť inštalácia inšpirovaná výtvarníkom Pietom Mondrianom. Autor Vladimír Štefunko svoje sympatie ku kvetom vyjadril naozaj sofistikovaným objektom vyskladaným z kartónového odpadu, ktorého okraje spevnil technikou kašírovania. Využitím horizontálnych čiernych čiar v tvare mriežky a základných farieb (červená, modrá, žltá) dodal celému dielu charakter Mondriánových malieb.

Do sveta detailnosti sa mal každý zúčastnení možnosť vnoriť cez prácu "Triptych Dragonfly", v ktorej autor Ján Hanzel vyjadril svoj hlboký vzťah k podrobnému a dôkladnému prepracovaniu jemných detailov cez korpus vážky doplnený umeleckým stvárnením samotných krídeľ pomocou širokej palety jednotlivých techník.

Najhlbšie centrum ľudského myslenia a jeho najtemnejšie kúty odhalila autorka Miriam Gajarská cez koláž postavičiek s hororovým motívom, navzájom poprepájaných a vychádzajúcich z ľudského mozgu ako zdroja všetkej fantázie. Autorka pomocou niekoľkých farebných prvkov na čiernobielej koláži akoby chcela vyzdvihnúť jednotlivé záblesky ľudského myslenia. Celú koláž umiestnila v tmavej komore, kde UV svetlo odhalilo lepidlom natreté biele plochy a zároveň ukrylo celé dielo pod rúško tajomstva.

Nadšenci klasickej olejovej maľby si na vernisáži tiež prišli na svoje. Autorka Nikol Trubačová sa cez reprodukciu zátišia "Ovocie a kvety" od holandského maliara Jana van Osa pokúsila priblížiť nielen samotné dielo, ale vložiť do práce aj svoj pohľad na priestorové zachytávanie tvarov, takže dielo nie je iba reprodukciou, ale jedinečným autorským originálom.

Svet rastlín a živočíchov spojila Olívia Zatková v keramickej mozaike líšky zloženej z množstva vymodelovaných kúskov rastlín, ktoré akoby ukryli telo líšky pod farebné rúcho nasýtené vôňami. Dielo inšpirované antistresovými omaľovávankami od Millie Marotta je autorkiným vyjadrením lásky k prírode.

O tom, že umenie môže spojiť najrôznejšie formy do jedného celku presvedčila návštevníkom aj autorka Tamara Bilčíková titulnou ilustráciou k vlastnej autorskej poviedke "Svet za zrkadlom". Ilustrácia maľovaná akrylom bola inštalovaná na knihe v nadrozmernej veľkosti, pričom jej neodmysliteľnou súčasťou bola aj samotná poviedka, ktorá vtiahla každého čítajúceho do deja a pomohla mu pochopiť samotnú maľbu.

Na úspešnom priebehu vernisáže sa podieľal celý štáb ľudí, ktorí tvorili učitelia umeleckej školy, rodičia detí, dobrovoľníci, ale aj sponzori (Drevoma), ktorí poskytli nevyhnutný materiál pre vznik tak jedinečných a hodnotných diel. Každý návštevník odchádzal z vernisáže plný najrôznejších umeleckých dojmov, pričom táto pestrá paleta na každom zanechala aspoň malú stopu umenia.

Michal Veselský