Úloha z hudobnej náuky (Vierka Hovancová)

05.06.2020

Vitajte na dnešnej hudobnej náuke.

Možno niektorí z vás už hrali drobné skladbičky od ruského hudobného skladateľa Petra Iľjiča Čajkovského. Dnes si pozrieme najznámejší tanec z jeho najslávnejšieho baletu Labutie jazero.

Video si pustite niekoľkokrát a môžete sa k baletkám aj pridať. Vôbec to nemusí byť takto dokonalé. Hlavne, aby to bolo veselé. Potom môžete prejsť v tanci na piesne podľa vlastného výberu a zavolať aj svojich rodičov a súrodencov.

Úlohu z hudobnej náuky si spolu opakujte vždy, keď si na to spomeniete.