Úloha z hudobnej náuky (Vierka Hovancová)

21.05.2020

Milí naši malí obdivovatelia opery.

Dnes si predstavíme známeho českého hudobného skladateľa.

Bedřich Smetana žil v minulom storočí. Skomponoval opery Braniboři v Čechách, Dalibor, Libuša, Hubička, Tajomstvo, Čertova stena.

V najznámejšej opere Predaná nevesta nájdeme tento veselý zbor: Proč bychom se netěšili, když nám Pán Búh zdraví dá.

Video si pustite niekoľkokrát a potom si zaspievajte, spolu s vašimi rodičmi a súrodencami: