Úloha z hudobnej náuky (Vierka Hovancová)

18.05.2020

MiIí naši malí hudobní teoretici. Na minulej hodine sme počúvali skladbičku, ktorú všetci veľmi dobre poznáme. Bola to skladbička Pre Elišku od velikána viedenského hudobného klasicizmu, Ludwiga van Beethovena. Dnes si vypočujeme podľa zásady - od známeho k neznámemu - , úryvok z Deviatej symfónie Ludwiga van Beethovena - Ódu na radosť.Zahrajú a zaspievajú vám ju takí malí hudobníci, ako ste vy. Dobre sa započúvajte. A potom sa pridajte k nim:

Radosť - krásna iskra Božia,

elyzejskej dcéry hlas.

Teraz s láskou nevýslovnou

ku svätyni vedieš nás.

Tvoje kúzla prinavrátia,

čo zlá doba nechráni

všetci ľudia budú bratia

pod tvojimi krídlami.

Keby sa dnes každá duša

stretla hneď na úsvite,

svätý mier viac nenarušia

plač so smútkom odíde.

V náruč poďte milióny,

tu je bozk pre celý svet.

V prach sa kloňte milióny,

života bez Tvorcu niet.