Úloha z hudobnej náuky (Vierka Hovancová)

24.04.2020

Milí naši malí hudobní teoretici.
Na predchádzajúcej hodine sme sa postupne naučili, do akých skupín môžeme zaradiť hudobné nástroje .
Dnes si predstavíme niektoré z týchto hudobných nástrojov po zvukovej stránke.Hádam všetci poznáte slávnu skladbičku Turecký pochod. Skomponoval ju predstaviteľ viedenského klasicizmu Wolfgang Amadeus Mozart. Bol zázračným dieťaťom. Na čembale , čo je predchodca klavíra, sa začal učiť hrať ako 3-ročný. 4-ročný sa učil hrať na husliach, ako 5-ročný komponoval prvé skladbičky. Ako 6-ročný vycestoval s rodičmi na svoje prvé koncertné turné po Európe.Vypočujte si Turecký pochod. Ktoré hudobné nástroje sa postupne pridávajú ku klavíru? Všímajte si, ako znejú.Veselú hudobnú náuku želáViera Hovancová