Úloha z HN - Ludvig van Beethoven (Vierka Hovancová)

07.05.2020

Milí naši malí hudobní teoretici.
Dnes si predstavíme tretieho predstaviteľa viedenského klasicizmu. Je to Ludwig van Beethoven. Skomponoval 9 symfónií. Z nich najznámejšia je Piata - Osudová a Deviata symfónia - S ódou na radosť. Dnes si vypočujeme najznámejšiu skladbičku Ludwiga van Beethovena: Pre Elišku.