Úhrada poplatku za štúdium

29.08.2018

Vážení rodičia,

v školskom roku 2018/2019 je opäť možné uhradiť školné za štúdium v ZUŠ vo Voderadoch aj prostredníctvom internetbankingu. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 1.októbra 2018. V prípade, že žiak nebude mať uhradené školné nebude môcť ďalej pokračovať v štúdiu na našej škole.

Pre správne zadanie platby školného si prosím pozorne prečítajte všetky informácie uvedené nižšie.

Školné za štúdium je potrebné uhrádzať na bankový účet číslo:

SK44 5600 0000 0010 8379 3003

Školné za obdobie september 2018 - január 2019 (platí sa suma za celý polrok), musí byť zaplatené najneskôr do:

1.10.2018

Do správy pre prijímateľa zadajte meno a priezvisko dieťaťa

Meno dieťaťa je dôležitá informácia pri identifikovaní platby na účte školy.

Platbu identifikujeme na bankovom výpise - neodovzdávate doklad o úhrade. V prípade, že potrebujete doklad o uhradení školného je potrebné kontaktovať riaditeľa školy.

Pokiaľ dieťa navštevuje viacero odborov, môžete školné uhradiť za všetky odbory naraz. Vtedy je nutné uhradiť sumu, zodpovedajúcu spočítanej výške školného daných odborov.

Platby za súrodencov treba uhradiť každému zvlášť.

Nevkladajte školné na účet školy bez uvedenia mena a priezviska žiaka, vtedy sa platba nedá identifikovať na bankovom výpise.

V prípade nejasností kontaktujte riaditeľa školy

na telefónnom čísle 0908 477 401