Termíny prázdnin

31.08.2018

Povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejniť na svojom webovom sídle termíny školských prázdnin počas školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky určuje § 150 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termíny školských prázdnin predkladáme spracované pre každý školský rok jednotlivo.

Školský rok 2018/2019

Jesenné: 31.október (streda) až 2.november 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5.novembra 2018 (pondelok).

Vianočné: 23.december 2018 (nedeľa) až 7.január 2019 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 8.januára 2019 (utorok).

Polročné: 1. február 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 4. februára 2019 (pondelok).

Jarné:

  • Košický a Prešovský kraj - 18. február (pondelok) až 22. február 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 25. februára 2019 (pondelok).
  • Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj - 25. február (pondelok) až 1. marec 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 4. marca 2019 (pondelok).
  • Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj - 4. marec (pondelok) až 8. marec 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 11. marca 2019 (pondelok).

Veľkonočné: 18.apríl (štvrtok) až 23.apríl 2019 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 24.apríla 2019 (streda).

Letné: 1.júl (pondelok) až 31.august 2019 (sobota). Vyučovanie sa začne 2.septembra 2019 (pondelok).