Tanečno-pohybová príprava

30.11.2022

Základná umelecká škola vo Voderadoch je umeleckou inštitúciou. Popri svojej hlavnej vzdelávacej činnosti pravidelne organizuje koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, predvianočné trhy, výchovné koncerty a mnoho ďalších podujatí. Veľké množstvo našich aktivít je organizovaná v spolupráci s rôznymi inštitúciami, organizáciami a spolkami. Samozrejmosťou je spolupráca s obcou Voderady alebo Základnou školou vo Voderadoch.

Tento rok sme sa v ZUŠke rozhodli naše aktivity rozšíriť a zintenzívniť spoluprácu aj s Materskou školou vo Voderadoch. Prvotne sme plánovali zrealizovať sériu výchovných predstavení, ktorá by v prípade záujmu mohla prejsť v trvalú spoluprácu v podobe vyučovacieho modulu určeného predškolákom.

Základná umelecká škola za týmto účelom zrealizovala divadielko v hlavnej úlohe s našou pani učiteľkou Barborkou Bazsovou. Divadielko malo popri umeleckej stránke výchovné prvky, pohyb a vtip. Pilotné predstavenie si detského diváka okamžite získalo. Po predstavení nás takmer okamžite oslovilo viacero rodičov, ktorí mali záujem o akúkoľvek formu umeleckého vzdelávania predškolákov. Samozrejme sme sa záujmu potešili a začali hľadať prienik, vďaka ktorému by sme vedeli osloviť čo najväčšiu skupinu detí. Zamerať sa na herectvo, výtvarnú alebo hudobnú by bolo extrémne náročné a nezacielili by sme na väčšinu. Rozhodli sme sa preto ponúknuť našim predškolákom pohybovú a tanečnú prípravu. Dnes sa naši predškoláci na týždennej báze umelecky vzdelávajú. Do "umeleckej prípravky" nám chodí takmer tridsať detí. Tešíme sa z nového projektu a veríme, že bude prínosný pre celú zapojenú komunitu.