SÚŤAŽ PRE HUDOBNÍKOV

18.03.2020

Pozor, pozor... Všetci žiaci hudobného odboru. Dávam Vám do pozornosti neobyčajnú hudobnú súťaž. Zapojiť sa oplatí, pretože traja z vás, ktorí úlohu správne vyriešia, dostanú po ukončení nútených prázdnin sladkú odmenu. Každý, kto sa zapojí a správne vylúšti všetky hudobné hádanky, napíše nám odpovede na e-mail zusvoderady@gmail.com, a my vyžrebujeme troch šťastlivcov. Do predmetu správy napíšte "hudobné hádanky". (Verím, že s tým vám radi pomôžu rodičia).

Udelíme aj špeciálnu cenu, a to tomu žiakovi, ktorý ako prvý pošle správne odpovede.

Na obrázku máte noty (hudobné hádanky), na ktorých sú najznámejšie melódie (zväčša filmové). Sú to melódie, ktoré určite poznáte, a niektorí z vás ich často aj hrávate, bez toho aby vás to učitelia učili :-)

Vašou úlohou je zistiť, aké melódie sme si pre vás prichystali. Odporúčam hrať iba pravou rukou prvé štyri (prípadne osem) taktov, kým prídete na to, aká skladba to je. Obtiažnosť skladieb je pre žiakov 1.- 4. ročníka ZUŠ, ale do súťaže sa môžu zapojiť aj starší žiaci, bez ohľadu na to, aký hudobný nástroj študujú.

HUDOBNÁ HÁDANKA ČÍSLO 1

HUDOBNÁ HÁDANKA ČÍSLO 2

HUDOBNÁ HÁDANKA ČÍSLO 3

HUDOBNÁ HÁDANKA ČÍSLO 4

HUDOBNÁ HÁDANKA ČÍSLO 5

HUDOBNÁ HÁDANKA ČÍSLO 6

HUDOBNÁ HÁDANKA ČÍSLO 7

HUDOBNÁ HÁDANKA ČÍSLO 8

HUDOBNÁ HÁDANKA ČÍSLO 9