Študentská kapela - Deň učiteľov

31.03.2017

Ján Amos Komenský zomrel pred 425 rokmi, no mnohé z jeho myšlienok sú aj v súčasnej dobe aktuálne. Azda každý pozná známy Komenského výrok "škola hrou". Tieto dve slová som si veľmi obľúbil a častokrát ich používam, keď laikom opisujem vzdelávanie v základnej umeleckej škole. Jedine priateľským a hravým prístupom môžeme našich žiakov priviesť k poznaniu krásy umenia. Že je táto cesta správna a úspešná, sa nám už roky potvrdzuje na našich žiakoch, ktorí aj po ukončení základného štúdia zavŕšeného absolventským koncertom ďalej navštevujú našu školu. Bývalí absolventi si na pôde školy vytvorili projekt študentskej kapely, do ktorej stále viac zapájajú aj svojich bývalých učiteľov. Pôvodná zostava Matúš Kostolanský - basová gitara, Adam Grejták - gitara a Lujza Rapantová - spev sa dnes rozšírila na celkový počet sedem členov. Prvým spoločným vystúpením bol koncert v rámci posedenia organizovaného obcou Voderady pri príležitosti Dňa učiteľov.

Mgr. art. Michal Matejčík