Stretnutie rodičov a koncert

29.01.2019

Základná umelecká škola vo Voderadoch

Vás srdečne pozýva na

Stretnutie rodičov všetkých žiakov školy a na koncert žiakov hudobného odboru

podujatia sa uskutočnia

v stredu 6.februára 2019

STRETNUTIE RODIČOV o 16.30 hodine

KONCERT ŽIAKOV ZUŠ o 17.00 hodine

v Novej sále ZUŠ vo Voderadoch

(Budova ZUŠ vo Voderadoch na adrese Voderady 155)

Stretnutie rodičov všetkých žiakov školy zvoláva riaditeľ školy Mgr. art. Michal Matejčík s cieľom zvoliť dvoch zástupcov do Rady školy pri ZUŠ vo Voderadoch. Po stretnutí rodičov bude nasledovať koncert žiakov hudobného odboru.