Samoštúdium pre žiakov z LDO (Barborka Bazsová)

19.03.2020

Vážení rodičia, milí žiaci!

Aktuálna neľahká situácia sa nás všetkých dotýka, deti sú doma a tak majú kopec voľného času. Preto sme pre vás zostavili náhradný domáci vyučovací program pre deti literárno-dramatického odboru. V "samoštúdiu" si deti podľa vlastnej vôle môžu vybrať úlohu.

1.ROZPRÁVKAR - mladší žiaci

Vyber si z poličky svoju obľúbenú knižku./Môže to byť i knižka s princeznami, či záchranármi alebo i o lese, či autách/ Prečítaj si sám alebo s rodičom kúsok z nej. Skús si zapamätať mená a všetko čo je podstatné. Potom zatvor knižku a zopakuj to čo si práve prečítal. Nemusíš od slova do slova, hlavné je, aby si vedel príbeh pekne prerozprávať. Ani netušíš , že je zrazu z teba rozprávkar a na dobrú noc budeš vedieť prekvapiť svojich najbližších tým, ako dobre vieš vyrozprávať príbeh. / môžeš si vymyslieť i vlastný príbeh/

REPORTÉR, HLÁSATEĽ - starší žiaci

Tu platí to isté ibaže sa hráme na to, že pracuješ v televízii. Onedlho sa zapnú kamery, mikrofón. Text, ktorý si si vybral môžeš buď vyrozprávať alebo i čítať. Prispôsob tomu i reč aj mimiku. Inak sa chová hlásateľka smotánky a inak moderátor športu. Na živý výstup v TV izbička pozvi i svojho súrodenca, či rodiča. Tvoj vstup si potom môžeš zopakovať aj večer v sprche, takto si overíš svoje schopnosti zapamätať si príbeh a vyrozprávať ho.

2. PLYŠOVÁ HRAČKA /ROZHOVOR/ - mladší žiaci

Zober si nejakú plyšovú hračku a skús sa s ňou porozprávať. Môžeš viesť dôležitý rozhovor o tom, ako si musí dať na seba rúško, keď pôjde niekam von, kvôli bezpečnosti. Koľko si musí umývať ruky pri umývadle, aby boli čisté a bezpečné. Ale môžeš sa s ňou porozprávať i o raňajkách, o počasí o čom koľ vek. Dôležité je, aby si viedol rozhovor. A môžeš pri tom skúsiť hračku rozpohybovať či zmeniť jej hlas.

DABING - veľký žiaci

Chyť do ruky ovládač z telky a prepnite na film, či správy/ ak ich teda náhodou nepozerajú rodičia/. Vypni zvuk a skús dabovať/ dať hlas danej postave vo filme, či spravodajcovi /. Môžeš k tejto hre privolať na pomoc rodičov, či súrodencov, ide o to ,aby ste sa skúsili trafiť do úst. Ide o improvizáciu, ale tému si môžete samozrejme dopredu určiť. Môže ísť o vtipné správy či dialóg, alebo i o vážnejšie témy. Voľba je na vás.

3. Básnička mladší žiaci / Básničku si prečítaj a poprípade sa ju môžeš naučiť naspamäť/

/básničky sú z internetu/

Čarovné rúško

Dve gumičky za ušká, noštek, ústa do rúška.

Mám zakrytú pusinku, stále vidím maminku.

Usmieva sa očami, svet sfarebnel rúškami.

Keď kráčame spoločne, môžeme dýchať bezpečne.

Noštek mám vždy schovaný, usmievam sa očami.

Všetky deti dospelý, rúškami opekneli.

Robia to pre babičku, dedka, tetu sestričku.

Rúškom druhých chránim , veď sa predsa ľúbime.


Básnička - starší žiaci / Básničku si prečítaj a poprípade sa ju môžeš naučiť naspamäť a napríklad aj zarepovať/

Muselo to prísť

Niečo už muselo prísť, aby sme sa prestali hrýzť.

Nákupy bezodné, v noci aj vo dne.

Lyžiarske zájazdy, život len za jazdy.

Koncerty , eventy, kde si v tom celom TY?

Človek sa stráca, teraz to spláca.

Bude to fuška, zohnať si rúška.

Za múrmi dverí, žime si v mieri.

Prázdne sú ulice, ber knihu z police.

Uprac si celý dom, debatuj s priateľom /on line/.

Porýľuj záhradu, udržuj náladu.

Koláče peč, hudbou si srdce lieč.

Vyhni sa ponorke, zavri sa v komôrke.

Porazme netvora, heslo je POKORA.