Samoštúdium pre klaviristov (Martin Pekár)

20.03.2020

Vážení rodičia, milí žiaci.

Malý, voľným okom neviditeľný vírus spôsobil to, o čom sníva asi každý žiak. Nechodiť do školy a byť doma. Tieto vynútené prázdniny sú však pre naše dobro, aby sme neboli zbytočne chorí. Preto Vám, milí žiaci, aj ja chcem pripomenúť, aby ste boli doma a počúvali pokyny rodičov. Ale späť k hudbe. Aj keď ste len žiakmi základnej školy, máte možnosť si momentálne vyskúsať aké je to študovať diaľkovo, múdro sa tomu povie dištančne. Táto metóda štúdia sa využíva hlavne na vysokých školách. Aby Vám nevyprchali všetky vedomosti a nezabudli ste všetko na čom tak usilovne počas našich spoločných hodín pracujeme, budeme fungovať momentálne tak, že Vám mailovou formou budem zadávať úlohy. Na každý mesiac mám pre Vás pripravený aj nejaký projekt. Verím, že spoločnými silami a s podporou Vašich rodičov to zvládneme a keď sa potom opäť stretneme, budem môcť konštatovať, že ste nič nezabudli, ale že ste sa ešte zlepšili! Držím Vám palce! Dovidenia!