Rozvrh hodín LDO a TO

07.09.2022

Vážení rodičia, milí žiaci, 

zverejňujeme rozvrh hodín tanečného a literárno-dramatického odboru. V zozname nie sú uvedené deti predškolského veku. Rozvrh tanečnej prípravy pre deti z materskej školy zverejníme v priebehu niekoľkých dní. 

Pondelok 12:45 - 14:00 LDO 

 • Bachratá Eliška 
 • Baláž Matúš
 • Bugri Jakub
 • Buchtová Hana
 • Mesiarkinová Nina    

Utorok 14:30 - 16:00 TO

 • Baláž Adam
 • Behúl Ján
 • Fančovičová Timea
 • Halásová Vanesa
 • Matisová Barbora
 • Melknerová Anna
 • Pagáčová Sofia
 • Richtáriková Nela
 • Kuviková Dáša
 • Abaffyová Andrea
 • Mečochová Nina 

Štvrtok 14:30- 16:00 TO 

 • Páleníková Lucia
 • Pozdechová Lilien
 • Smolová Alexandra
 • Blejštilová Nela
 • Čičmišová Ema
 • Gregušová Soňa
 • Košíková Sabina

Pondelok 14:00- 16:00 LDO 

 • Chnapková Nela
 • Ivančíková Lucia
 • Karczubová Rebeka
 • Karczubová Renáta
 • Mníchová Mária
 • Smolová Alexandra
 • Tomčíková Andrea
 • Tomčíková Tamara
 • Vaňová Lea

Streda 13:30 - 15:30 LDO 

 • Beláková Karolína
 • Beňovská Ella
 • Klačmanová Lucia
 • Kone Olívia
 • Ladická Lea
 • Matejčíková Simona
 • Méri Igor
 • Orlická Eliška
 • Tomanová Margaréta

Utorok 13:00 - 14:30 TO 

 • Adamčík Matej
 • Ballová Zoe
 • Bugriová Alica
 • Glogovský Šimon
 • Lepišová Dorota
 • Machútová Melánia
 • Rakús Marek
 • Sekerová Sára
 • Bučeková Eliška 

Štvrtok 13:00- 14:30 TO 

 • Benková Liliana
 • Bílly Sophia Gabriella
 • Formanková Stela
 • Laluhová Lea
 • Valentín Tomáš
 • Varečková Nikola
 • Dubovská Nela
 • Ivančíková Jana