Prijímacie pohovory 

26.08.2020

Riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Voderadoch oznamuje, že prijímacie pohovory pre nových žiakov do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v priestoroch Základnej umeleckej školy vo Voderadoch v pracovné dni od 25. augusta 2020 do 10. septembra 2020 v čase od 13:00 do 17:00 hodiny. (Pohovory nie sú určené pre žiakov, ktorí sa prihlásili v júni.)

V prípade, že máte záujem prihlásiť svoje dieťa na štúdium v základnej umeleckej škole informácie Vám poskytneme aj telefonicky alebo e-mailom (0908 477 401, zusvoderady@gmail.com).

Prihláška: Zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku počas prijímacieho pohovoru na mieste, alebo si ju môže stiahnuť z webstránky školy a priniesť na pohovor vyplnenú.

*v prípade, že máte záujem prihlásiť dieťa na štúdium vo viacerých odboroch, je potrebné kompletne vyplniť prihlášku pre každý odbor zvlášť.

Podmienky prijatia: Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Riaditeľ školy môže dieťa prijať aj priamo do základného štúdia.

Študijné odbory a predmety

Hudobný odbor: hra na akordeóne, hra na klavíri, hra na gitare, hra na zobcovej flaute, hra na klarinete, hra na priečnej flaute,

Literárno-dramatický odbor: dramatická príprava, dramatika a slovesnosť

Výtvarný odbor: maľba, kresba, grafika

* štúdium v rozšírenom vyučovaní (práca s hlinou, modelovanie, keramika) je možné až v treťom roku štúdia vo výtvarnom odbore. A nie je ho možné ho študovať ako samostatný predmet.

Štúdium je rozdelené na:

  • Prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
  • Prípravné štúdium - dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)
  • Základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
  • Základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
  • Štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Vo Voderadoch 20. august 2020   Mgr. art. Michal Matejčík - riaditeľ školy