PRIHLÁSTE DIEŤA DO HUDOBNÉHO ODBORU

14.05.2021

Vážení rodičia, ak chcete, aby vaše dieťa získalo umelecké vzdelanie v hudobnom odbore, máte práve v tomto období možnosť prihlásiť ho do ZUŠ vo Voderadoch. Umelecké vzdelávanie má nesmierny význam pre rozvoj osobnosti, a preto je našim cieľom, aby sa hudba, umenie a tvorivosť stali zmyslom života každého žiaka školy.

Prečo by ste mali zapísať vaše dieťa do umeleckej školy? Dôvodov je viacero, avšak asi najdôležitejší je, že v umeleckej škole sa bude vaše dieťa venovať niečomu zmysluplnému. Nebude márne mrhať časom a rozšíri si svoje obzory.

Štúdium v hudobnom odbore začínajú deti vo veku 6-7 rokov (1. a 2. ročník na základnej škole), ale výnimočne aj nadané deti predškolského veku od 5 rokov (najstaršia veková skupina v MŠ). O prijatie sa môžu uchádzať aj žiaci vo vyššom veku, študenti a dospelí.

V školskom roku 2021/2022 je možné dieťa prihlásiť na nasledovné hudobné nástroje:

  • akordeón
  • klavír
  • gitara
  • elektrická gitara
  • zobcová flauta
  • priečna flauta
  • klarinet

Ak vás táto ponuka oslovila, je potrebné vyplniť prihlášku a priniesť ju, alebo doručiť do ZUŠ vo Voderadoch, a to najneskôr do 4.júna 2021.

Bližšie informácie:

  • 0908 477 401
  • zusvoderady@gmail.com