Prihlasovanie žiakov do ZUŠ

07.04.2021

Vážení rodičia,

v posledných dňoch sa viacerí pýtate na prihlasovanie žiakov do ZUŠ na budúci školský rok. Naša škola každoročne vyhlasuje prijímacie pohovory na prelome mája a júna. Postupujeme presne podľa zákona, respektíve nariadení ministerstva školstva.

V ostatnom školskom roku nám pandemická situácia prihlasovanie nových žiakov skomplikovala, a tak sme rodičom sprístupnili online prihlášku. V tomto roku budeme postupovať podobne. V prípade, že sa pandemická situácia zlepší, prijímanie nových žiakov zrealizujeme v prvý júnový týždeň priamo v budove ZUŠ. Ak to pandemická situácia neumožní, na webstránke školy sprístupnime online prihlášku.

Od žiakov, ktorí umeleckú školu už navštevujú, budeme prihlášku + čestné vyhlásenie zberať počas celého mesiaca máj. Učitelia hlavných predmetov Vás budú priebežne informovať.

Na štúdium do ZUŠ bude možné prihlásiť dieťa do nasledovných odborov:

  • Hudobný odbor - hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na zobcovej flaute, klarinete, priečnej flaute, hra na gitare, elektrickej gitare, basovej gitare 
  • Výtvarný odbor - maľba, kresba, grafika

(*keramický ateliér môžu deti navštevovať až po absolvovaní dvoch rokov vo výtvarnom odbore)

  • Literárno-dramatický odbor