Prihlášky aktuálnych žiakov na školský rok 2019/2020

10.04.2019

Vážení rodičia,

v najbližších dňoch Vám vaše deti prinesú domov prihlášku na štúdium v základnej umeleckej škole na budúci školský rok (2019/2020). Naša umelecká škola tak robí každoročne, aby sme v predstihu vedeli, ktorí žiaci budú v nasledujúcom školskom roku v štúdiu pokračovať. Podľa toho, koľko žiakov bude v štúdiu pokračovať, budeme vedieť, koľko nových záujemcov budeme môcť prijať.

Prosíme rodičov, aby prihlášku aj ostatné priložené tlačivá bezodkladne vyplnili a priniesli, prípadne poslali po deťoch späť do ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY. Prosím, vyplňte všetky dokumenty a v nich všetky polia. Zároveň prosím, nezabudnite uviesť aktuálny dátum a podpis.

POZOR!!! Pre žiakov, ktorí doposiaľ našu umeleckú školu nenavštevovali, budeme realizovať prijímacie pohovory v dňoch od 27. do 31. mája 2019. Upresňujúce informácie budú zverejnené na webstránke školy (www.zusvoderady.sk).

Mgr. art. Michal Matejčík - riaditeľ školy