Prerušenie vyučovania v ZUŠ

25.10.2020

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu bude vyučovanie na základných umeleckých školách vo všetkých odboroch a predmetoch od 26.10.2020 prebiehať dištančne. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

HUDOBNÝ ODBOR:

Pre potreby vyučovania kolektívneho predmetu hudobná náuka sme na webstránke školy vytvorili novú podstránku "HUDOVBNÁ NÁUKA". Tu sa budú zverejňovať domáce úlohy pre všetkých žiakov navštevujúcich hudobný odbor. Úlohy z hlavného predmetu (klavír, gitara, akordeón atď.) si každý žiak dohodne s triednym učiteľom.

VÝTVARNÝ A LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR:

Vyučovanie v kolektívnych predmetoch pokračuje naďalej podľa rozvrhu hodín z 12.októbra 2020.