PRERUŠENIE VYUČOVANIA POKRAČUJE

28.09.2020

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia RÚVZ sa, z dôvodu 2 potvrdených prípadov ochorenia na Covid 19 v Základnej škole Voderady, prerušuje vyučovanie aj v ZUŠ vo Voderadoch a to do piatka, 2. októbra 2020, vrátane.Škola bude zabezpečovať riadne dištančné vzdelávanie vo všetkých umeleckých odboroch.

Michal Matejčík