Preplatky za školné

21.09.2020

Vážení rodičia, opäť zverejňujeme informáciu, akým spôsobom si môžete požiadať o vrátenie preplatku za školné zo školského roka 2019/2020. Keďže sme museli v ostatnom školskom roku z dôvodu pandémie zavrieť školu, každému žiakovi/rodičovi ktorí o to požiada, vrátime alikvotnú časť zo zaplateného školného. Prosím, ak máte o vrátenie školného záujem, pošlite vyplnený dokument, ktorý nájdete v prílohe na email zusvoderady@gmail.com. Pôvodne sme chceli žiakom zaplatenú sumu presunúť do nového školského roka, ale to by pre nás bolo účtovne oveľa komplikovanejšie.
Ďakujem za porozumenie
Michal Matejčík - riaditeľ