Pôsobenie voderadskej ZUŠ v Majcichove

22.03.2017

Začiatkom školského roka 2014/2015 začala Základná umelecká škola vo Voderadoch pedagogicky pôsobiť na pôde ZŠ Jána Palárika v Majcichove. Vďaka dobrej spolupráci, ústretovosti, podpore vedenia ZŠ Majcichov a jej zamestnancov vznikli dobré pracovné podmienky a príjemná klíma pre tvorivú prácu s novými žiakmi našej základnej umeleckej školy. Podarilo sa otvoriť hneď dva umelecké odbory: hudobný a výtvarný, ktoré spolu navštevuje 48 žiakov. Z toho 18 žiakov sa učí hre na gitare, 10 na klavíri, 7 na zobcovej flaute a 13 žiakov navštevuje výtvarný odbor.

S deťmi máme za sebou viac ako dva a polročnú tvorivú prácu. Výsledkom spoločného snaženia je viacero vydarených koncertov. Úroveň kvality výkonov účinkujúcich žiakov sa stále zvyšuje. Rada na ne spomínam. Záujem poslucháčov o naše koncerty ma milo ma prekvapil. Aby sme im ponúkli dostatočnú kapacitu miest na pohodlné sedenie, usporadúvame predvianočný a záverečný koncert v majcichovskom kultúrnom dome.

V tomto školskom roku ešte plánujeme zrealizovať zápis nových uchádzačov o štúdium v našej "ZUŠ-ke". O termíne a mieste konania dáme vedieť vopred. Veríme, že hodnotami odzrkadľujúcimi sa v osobnostnom vklade a pedagogickom štýle našej práce dokážeme ľuďom ponúknuť zaujímavé a kvalitné využitie voľného času. Jeho prínosom nie je len tvorivý umelecký rast žiakov, ale prispieva k celkovému rozvoju ľudskej osobnosti. Veríme, že v Majcichove i v okolitých obciach má rozvoj umeleckého vzdelávania žiakov v rámci odborov ZUŠ priaznivú perspektívu. Teší nás záujem obyvateľov o umelecké vzdelávanie- Deje sa vďaka podpore inštitúcií a všetkých ľudí, ktorí na tomto projekte participujú.

Záver školského roka sa ponesie v znamení tradičného záverečného koncertu a v posledný deň školského roka dostaní naši žiaci vysvedčenia za svoju celoročnú snahu.

Janka Mikušová